BNPP

Ons Beginsel

Ondertitel:
maandblad der Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor-en Handelsbedienden
7 juli 1905 (10, nr. 112): orgaan der Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor-en Handelsbedienden
13 sep. 1940 (45, nr. 1068): weekblad van de Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor-en Handelsbedienden
juli 1945 (46, nr. 1108): orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor-en Handelsbedienden
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
1 apr. 1896-18 okt. 1952 (1, nr. 1-53, nr. 1285)
niet verschenen van 1942-1944
Eigenaar:
Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor-en Handelsbedienden, Amsterdam
later: Nederlandse Vereniging van Christelijke Kantoor-en Handelsbedienden en de Nationale Vakgroep van Handelsreizigers en-agenten
Uitgever:
8 jan. 1918 (23, nr. 409): Drukkerij Libertas, Rotterdam
8 jan. 1924 (29, nr. 553): Drukkerij `Edeca', Hoorn
Drukker:
Typ. `De Brakke Grond', Amsterdam
sep. 1900 (nr. 53): Drukkerij G.W. Boonstra, Barneveld
4 aug. 1914 (19, nr. 326): Electr. Drukkerij Joh. Mulder, Gouda
8 jan. 1918 (23, nr. 409): Drukkerij Libertas, Rotterdam
8 jan. 1924 (29, nr. 553): Drukkerij `Edeca', Hoorn
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
8 jan. 1918 (23, nr. 409): Rotterdam
8 jan. 1924 (29, nr. 553): Hoorn
Frequentie:
1x p/m
7 juli 1905 (nr. 113): 2x p/m
5 okt. 1930 (nr. 715): 3x p/m
6 jan. 1939 (nr. 998): 1x p/w
13 sep. 1940 (45, nr. 1068): 1x p/w
juli 1945 (46, nr. 1108): 1x p/m
1 dec. 1945 (46, nr. 1113): 2x p/m
Omvang:
I
mei 1904 (nr. 98): II
5 jan. 1926 (30, nr. 601): III
6 jan. 1939 (44, nr. 998): VI
juli 1945 (46, nr. 1108): I
11 jan. 1947 (48, nr. 1137): III
Formaat:
8 jan. 1918 (23, nr. 409): E
13 sep. 1940 (45, nr. 1068): B
Oplage:
-
Prijzen:
0,50 p/j leden, 1,00 p/j niet-leden
7 juli 1905 (10, nr. 113): 1,25 p/j
juli 1945 (46, nr. 1108): gratis voor leden
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
W.J. Verleur: 1 apr. 1896-okt. 1900 (nr. 1-nr. 54)
H.B. Weijland jr: nov. 1900- 4 jan. 1907 (nr. 55-10, nr. 146) en 21 juni 1907-17 juni 1913 (10, nr. 157-18, nr. 300)
M. van der Leij: 7 juli 1905-1 juni 1906 (10, nr. 113-10, nr. 134)
F.J. Welzenbach: 7 juli 1905-7 dec. 1906 (10, nr. 113-10, nr. 144)
C. Drogendijk: 18 jan. 1907-6 juli 1912 (11, nr. 147-17, nr. 280)
C.J. Mulder: 21 dec. 1906-1 juli 1924 (10, nr. 145-29, nr. 565)
W.J. Bossenbroek: 1 juli 1913-18 mei 1920 (18, nr. 301-25, nr. 466)
J. Nauta: 8 feb. 1913-15 juni 1915 (18, nr. 293-20, nr. 347) en 6 nov. 1917-25 juni 1938 (22, nr. 405-43, nr. 981)
F.J.G. Furda: 6 juli 1915-16 okt. 1917 (20, nr. 348-22, nr. 404)
G. Baas: 1 juni 1920-20 dec. 1927 (25, nr. 467-32, nr. 648)
H.J. Zier: 15 juli 1924-25 juni 1938 (29, nr. 566-43, nr. 981)
F.P. Fuijkschot: 3 juni 1928-25 juni 1938 (33, nr. 629-43, nr. 981)
Z. Bras: 5 juli 1938-4 juli 1941 (43, nr. 982-46, nr. 1104)
J.van der Bij: 6 jan. 1939-4 juli 1941 (44, nr. 998-46, nr. 1104)
P. Koning: 6 jan. 1939-4 juli 1941 (44, nr. 998-46, nr. 1104)
D.W. Ormel: 5 juli 1938-26 juni 1948 (43, nr. 982-49, nr. 1173)
C. Damen: feb. 1945-mei 1945 (nr. 1-nr. 3)
H.J. Vermeulen: 3 juni 1928-18 okt. 1952 (33, nr. 629-53, nr. 1285)
A. Borstlap: juli 1945-31 mei 1952 (46, nr. 1108-53, nr. 1275)
O. v.d. Heide: 10 juli 1948-18 okt. 1952 (49, nr. 1174-53, nr. 1285)
A. Niemantsverdriet: 28 juni 1952-18 okt. 1952 (53, nr. 1277-53, nr. 1285)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
voor het eerst verschijnt naast de recht nummertelling een jaargangtelling op 7 juli 1905 (10, nr. 113)
laatste nummer in de Tweede Wereldoorlog verscheen 4 juli 1941 (46, nr. 1104)
va: Beginsel en Bedrijf
Autopsie:
HDC: 8 jan. 1918-15 dec. 1925 (23, nr. 409-30, nr. 600)
13 sep. 1940 (45, nr. 1068)
4 okt. 1940 (45, nr. 1071)
22 nov. 1940 (45, nr. 1078)
29 nov. 1940 (45, nr. 1079)
13 dec. 1940 (45, nr. 1081)
20 dec. 1940 (45, nr. 1082)
juli 1945-18 okt. 1952 (46, nr. 1108-53, nr. 1285)
UvA: jan. 1903- 15 mrt. 1907 (nr. 81-11, nr. 151)
PM 1510 (1896): no.1 (1/4)
17 (1912): no.287 (19/11)
19 (1915): no.336 (5/1)
20 (1915): no.344 (4/5)
29 (1924): no.576 (16/12)
30 (1926): no.602 (19/1)
35 (1930): no.715 (5/10)
38 (1933): no.794 (5/1)
43 (1938): no.983 (20/7)
IISG: 1 apr. 1896-4 juli 1941 (nr. 1- 46, nr. 1104)
31 juli 1941
9 aug. 1941
21 aug. 1941
feb. 1945-mei 1945 (nr. 1-nr. 3)
juni 1945-18 okt. 1952 (46, nr. 1108-53, nr. 1285)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-