BNPP

Ons Bondsblad

Ondertitel:
orgaan van den Nederlandschen Lutherschen Jongelingsbond
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
1 okt. 1920-15 aug. 1934 (1, nr. 1-14, nr. 12)
Eigenaar:
Nederlandsche Luthersche Jongelingsbond
Uitgever:
Nederlandsche Luthersche Jongelingsbond, Amsterdam
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
1,25 p/j fpp
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
P. Neideck: 1 juni 1927*-15 aug. 1934 (7, nr. 10*-14, nr. 12)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
1 juni 1927 (7, nr. 10): 1887-1927 Feestnummer
Bibliografische gegevens:
vv Ons bondsbelang met in dit periodiek doorlopende jaargangtelling
oi Nederlandsch Luthersch Jeugdblad
de mededeling in De Lutheranen in Amsterdam, gedenkboek ter gelegenheid van 400 jaar Evangelisch-Luthersche Gemeente te Amsterdam (1588-1988), Verloren, 1988 dat bovenbedoelde titelverandering plaats gevonden moet hebben in okt. 1929 (10, nr. 1) kan niet juist zijn gezien het feit dat het ruim twee jaar daarvoor verschijnende herdenkingsnummer van 50 jaar Nederlandsch Luthersche Jongelingsbond op 1 juni 1927 (7, nr. 10) al een nummer van Ons Bondsblad is
bovendien meldt `Enkele grepen uit de Bondshistorie' dat `... op 1 october 1920 de naam werd veranderd in `Ons Bondsblad'
Autopsie:
UvA: 1 sep. 1929-15 aug. 1934 (10, nr. 1-14, nr. 12)
Achtergrond:
ELK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-