BNPP

Ons clubwerk

Ondertitel:
instructieblad voor het gereformeerd jeugdwerk onder de 8- tot 12-jarigen, uitgaande van de Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie
jan 1954: instructieblad voor leidsters en leiders van gereformeerde jongens- en meisjesclubs voor 8- tot 12-jarigen
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
1 sep 1950-dec. 1956 (1, nr. 1-7, nr. 12)
Eigenaar:
Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie, 's-Gravenhage
Uitgever:
Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie, 's-Gravenhage
Drukker:
stencil in eigen beheer
m.i.v. jan 1956 (7, nr. 1) verschijnt het blad in gedrukte vorm als bijlage bij Het Leidersblad waarvan de drukker overigens ook niet bekend is
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
Frequentie:
1xp/m
Omvang:
III
jan 1953: IV
jan 1956: III
Formaat:
B
jan 1953: A
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
vanaf jan 1956
Tekeningen:
ja
Redactie:
Commissie voor het 8- 12-jarigen werk
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
m.i.v. jan 1956 verschijnt dit periodiek als bijlage bij Het Leidersblad
geen colofon
het is dunner en verschijnt als bijlage bij Het Leidersblad, dat bestemd is voor clubwerk onder 12- tot 16- jarigen. In dec 1956 houdt het blad op te bestaan en gaat op in Het Leidersblad
Autopsie:
KB: 1 sep 1950- dec 1956 (1, nr. 1- 7, nr. 12)
Achtergrond:
LCGJ
Literatuur:
-
Vindplaats:
-