BNPP

Ons orgaan

Ondertitel:
weekblad van den Bond van Ambtenaren bij 's Rijks Belastingen op Christelijken Grondslag
sep. 1945 (nr. 1): uitgave van den Christelijken Bond van Belastingambtenaren
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
4 juli 1919-21 aug. 1941 (16, nr. 224-37, nr. 1338 + extra nummer) en sep. 1945-13 nov. 1946 (zj, nr. 1-zj, nr. 28)
Eigenaar:
Bond van Ambtenaren op Christelijken Grondslag, Rotterdam

sep. 1945 (nr. 1): Christelijke Bond van Belastingambtenaren, 's-Gravenhage
Uitgever:
Bond van Ambtenaren op Christelijken Grondslag, Rotterdam
sep. 1945 (nr. 1): Christelijke Bond van Belastingambtenaren, 's-Gravenhage
Drukker:
-
sep. 1945 (nr. 1): Van Oel, Delft
Plaats van Uitgave:
Rotterdam
sep. 1945 (nr. 1): 's-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/w
sep. 1945 (zj, nr. 1): 1 x p/2w
sep. 1945 (nr. 1): 1 x p/m
Omvang:
IV
30 sep. 1927 (24, nr. 639): V
sep. 1945 (nr. 1): II
Formaat:
varieert van B-D
sep. 1945 (nr. 1): B
Oplage:
-
Prijzen:
gratis voor leden en donateurs van de Bond
anderen: 3,00 p/j
9 jan. 1920 (16, nr. 251): 4,00 p/j
21 dec. 1928 (25, nr. 703): geen prijsvermelding meer.
Foto's:
13 dec. 1929 (25, nr. 752): sporadisch
Tekeningen:
-
Redactie:
J. Wiersma: 4 juli 1919-21 aug. 1941 (16, nr. 224-37, nr. 1338) en sep. 1945- 13 nov. 1946 (nr. 1-nr. 28)
P. Haagsma: 4 juli 1919-23 sep. 1927 (16, nr. 224-24, nr. 638)
C. Marees: 30 sep. 1927-27 apr. 1928 (24, nr. 639-25, nr. 669)
W. Andeweg: 4 mei 1928-21 aug. 1941 (25, nr. 670-37, nr. 1338)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
21 aug. 1941: extra nummer
Bibliografische gegevens:
vv Orgaan van den Bond van Ambtenaren bij 's Rijks Belastingen op Christelijken Grondslag
sgm Door plicht tot recht, maandblad van den Nederlandschen Bond van Christelijke-Protestants Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel en Onze banier: weekblad van den Nederlandschen Christelijken Bond van Personeel in Publieken Dienst (Rijk, Provincie, Gemeente, Waterschap), en De christelijke ambtenaar: orgaan van den Algemeenen Nederlandschen Christelijken Ambtenaarsbond en va Het orgaan van de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel
Autopsie:
IISG: 4 juli 1919-16 aug. 1941 (16, nr. 224-37, nr. 1338) + extra nummer 21 aug. 1941
sep. 1945-13 nov. 1946 (nr. 1-nr. 28)
ontbreekt: 17 apr./27 juni/16 okt. 1946 (nr. 13, 18, 26)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-