BNPP

Ons Platteland

Ondertitel:
4 jan. 1934 (4, nr. 116): Orgaan van den Christelijken Boeren- en Tuindersbond in Nederland. Tevens Orgaan van de Bedrijfsvereeniging `Het Platteland', ter uitvoering Land- en Tuinbouw-ongevallenwet en Ziektewet 1929
13 juni 1934 (4, nr. 517, eig. 139! (zie N.B. 1 onder `Autopsie')): Weekblad voor den Boeren- en Tuindersstand, benevens Orgaan van den Christelijken Boeren- en Tuindersbond in Nederland, en de Bedrijfsvereeniging `Het Platte Land'
13 mrt. 1952 (nr. 330): Orgaan van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond
1989: Weekblad van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
8 jan. 1930-26 nov. 1941 (1, nr. 1-10, nr. 489) en 25 aug. 1945 (N1)-23 dec. 1994 (nr. 51/52)
Eigenaar:
Christelijke Boeren- en Tuindersbond in Nederland
13 mrt. 1952 (nr. 330): Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond
Uitgever:
Christelijke Boeren- en Tuindersbond in Nederland
13 mrt. 1952 (nr. 330): Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond
Drukker:
20 sep. 1945 (N3): Drukkerij N.V. `De Nieuwe Meerbode', Aalsmeer
3 jan. 1969: -
Plaats van Uitgave:
5 sep. 1945 (N2): 's- Gravenhage
Frequentie:
1x p/m
8 jan. 1931 (2, nr. 13): 1x p/2w
5 jan. 1933: 1 x p/w
1945: 2x p/w
3 okt. 1945 (N4): 1x p/w
Omvang:
II
5 jan. 1933 (3, nr. 64): III
5 jan. 1938 (7, nr. 294): IV
1941: III
1945: I
1946: III
2 jan. 1947 (N 67): V
5 jan. 1950 (nr. 220): VI
Formaat:
B
8 jan. 1931 (2, nr. 13): D
aug. 1945 (N1): C
5 jan. 1974: D
Oplage:
-
Prijzen:
leden: gratis, niet-leden: 1,50 p/j
1934: 1,85 p/j voor leden, 2,50 p/j voor niet-leden
2 jan. 1941 (10, nr. 446): 1,95 p/ j, niet-leden 2,65 p/j
later niet meer genoemd
Foto's:
ja
Tekeningen:
23 jan. 1935 (4, nr. 169): ja
Redactie:
P.A. Diepenhorst (hoofdredacteur): 8 jan. 1930-26 nov. 1941 (1, nr. 1-10, nr. 489)
Chr. van den Heuvel (hoofdredacteur): 8 jan. 1930-26 nov. 1941 (1, nr. 1-10, nr. 489) en aug. 1945- 27 feb. 1959 ( (N1-N689)
W. P. Cnossen (hoofdredacteur): 29 mei 1940- 26 nov. 1941 (9, nr. 417-10, nr. 489)
W.P. Cnossen: aug. 1945-7 aug. 1971 (N1-zj, zn)
Th. Brouwer: aug. 1945-3 mrt. 1948* (N1- N126*)
G. Wansink: 23 nov. 1950-17 jan. 1958* (nr.N265-N633*)
B.W. Biesheuvel: 20 mrt. 1959-29 april 1960 (N691-N773)
B.W. Biesheuvel (hoofdredacteur): 6 mei 1960-9 aug. 1963 (N774-N937)
R. Zijlstra: 20 mrt. 1959-19 feb. 1965 (N691-zj, nr. 7)
R. Zijlstra (hoofdredacteur): 26 feb. 1965-13 sep. 1975 (zj, nr. 8-zj, nr. 35)
J. de Koning: 26 feb. 1965-7 aug. 1971 (zj, nr. 8-zj, zn)
A.J. Moleman (gezinspagina): 2 jan. 1960-28 april 1961 (zj, nr. 1-N823)
F. Beerda (gezinspagina): 5 mei 1961-21 sep. 1962 (N824-N893)
K. Passchier (secretaris): 6 mei 1960 -31 aug. 1985 (N774-nr. 35)
Secretariaat C.B.T.B.: 20 sep. 1975-23 dec. 1994 (zj, nr. 36-zj, nr. 51/52)
P. van Houweling (secretaris): 7 sep. 1985-dec. 1988-5 juni 1992 (zj, nr. 36-zj, nr. 23)
P. van Houweling (secretaris/ eindredacteur): 6 jan. 1989-5 juni 1992 (zj, nr. 1-zj, nr. 23)
P. Bukman: 18 juni 1977-3 jan. 1981 (zj, nr. 24-zj, nr. 1)
J. van der Veen: 10 jan. 1981-2 mei 1987 (zj, nr. 2-zj, nr. 18)
P. van Veen (eindredacteur/secretaris): 12 juni 1992-23 dec. 1994 (zj, nr. 24-zj, nr. 51/52)
A. Stokkers: 9 mei 1987-1 okt. 1993 (zj, nr. 19-zj, nr. 39)
D. Duijzer: 8 okt. 1993-23 dec. 1994 (zj, nr. 40-zj, nr. 51-52)
Medewerkers:
J.R. Slotemaker de Bruïne: 8 jan. 1930- (1, nr. 1-)
J. Bakker: 8 jan. 1931- (2, nr. 113-)
J.W. Goedbloed: 8 jan. 1930- (1, nr. 1-)
C. Kooi: 8 jan. 1930- (1, nr. 1-)
P.J. Kolijn: 8 jan. 1930- (1, nr. 1-)
E. Habers: 8 jan. 1930- (1, nr. 1-)
F. Valstar: 8 jan. 1930- (1, nr. 1-)
J. Woldendorp: 8 jan. 1930-11 apr. 1934 (1, nr. 1-4, nr. 130)
J. Wind: 8 jan. 1930- (1, nr. 1-)
P.A. den Engelse: 8 jan. 1930- (1, nr. 1-)
A. v.d. Ploeg: 8 jan. 1930- (1, nr. 1-)
De Hoofden der Chr. Lagere Landbouwscholen: W. Baars: 8 jan. 1931- (2, nr. 13-)
J.H. Belgraver: 8 jan. 1930- (1, nr. 1-)
W. Bronkhorst: 8 jan. 1930- (1, nr. 1-)
J. Cnossen: 8 jan. 1931- (2, nr. 13-)
P. le Feber: 8 jan. 1930- (1, nr. 1-)
O.C. van Hemessen: 8 jan. 1930- (1, nr. 1-)
J.B. Makkink: 8 jan. 1931- (2, nr. 13-)
H. Pilon: 8 jan. 1930- (1, nr. 1-)
J. de Ruiter: 8 jan. 1930- (1, nr. 1-)
J. v.d. Slikke: 8 jan. 1931- (2, nr. 13-)
H. Sturing: 8 jan. 1930- (1, nr. 1-)
G. v.d. Veen: 8 jan. 1930- (1, nr. 1-)
K. Vink: 12 feb. 1930- (1, nr. 2-)
J. de Vries: 8 jan. 1930- (1, nr. 1-)
J. v.d. Werf: 8 jan. 1930- (1, nr. 1-)
G.J. Witteveen: 8 jan. 1931- (2, nr. 13-)
vele Bestuursleden Provinciale Afdelingen
vanaf 13 juni 1934 (4, nr. 517) worden de vaste medewerkers niet meer genoemd.
Speciale nummers:
29 okt. 1941 (10, nr. 487): Officiële mededeling: Opheffing blad wegens `papierschaarschte' incl. het verbod papier uit voorraad nog te gebruiken
aug. 1945 (N1): Wederoprichting van de C.B.T.B. / hervatting uitgave Ons Platteland
9 juni 1948 (N140): Herdenkingsnummer 1918- 1948 (30 jaar CBTB)
6 sep. 1951 (304): Mechanisatienummer
30 apr. 1952 (nr. 337): Beursnummer
13 feb. 1953 (nr. 386): Nood over Nederland (over de watersnoodramp van 1 feb. 1953)
29 apr. 1955 (N497): Mechanisatienummer 1955
8 feb. 1957 (N587): De bondsvoorzitter 70 jaar (bij de 70e verjaardag van Chr. van den Heuvel)
21 juni 1957 (N606): Beursnummer
30 mei 1958 (N653): Jubileumnummer bij het 40-jarig bestaan van de CBTB
13 juni 1958 (N655): Koninklijke toespraak bij het 40-jarig bestaan van de C.B.T.B. (toespraak van Prins Bernhard)
20 sep. 1968 (nr. 36): Jubileumuitgave 50 jaar C.B.T.B.
30 aug. 1975 (nr. 33): Afscheid Rinze Zijlstra als voorzitter van de C.B.T.B. 10 juni 1978 (nr. 23): 60 jaar C.B.T.B.
24 aug. 1985 (nr. 34): katern `Afscheid Klaas Passchier als redactiesecretaris'
23 dec. 1994 (nr. 51/52): Laatste editie met terugblik
Bibliografische gegevens:
vv Mededeelingen van den Christelijken Boeren- en Tuindersbond in Nederland, tevens orgaan van de Bedrijfsvereniging Het Platteland ter Uitvoering Land- en Tuinbouw-ongevallenwet en Ziektewet 1929
jaargangaanduiding en nummering onbetrouwbaar
Als Ons platteland (I) te onderscheiden van Ons platteland (II), weekblad van de CBTB in Friesland en Flevoland, 1992-
niet verder verschenen
nummers en jaargangen worden niet zelden foutief aangegeven, overgeslagen of dubbel gebruikt
dat betekent echter niet zonder meer, dat er afleveringen ontbreken: overal loopt de datumtelling gewoon door
in de zomer en in december worden soms weken overgeslagen wegens vakantie of samenvoeging met het kerstnummer.
Autopsie:
KB: 8 jan. 1930-26 nov. 1941 (1, nr. 1-10, nr. 489)
aug. 1945-20 dec. 1945 (N1-N15) (ontbrekende nummers: 5, 6, 8, 11 en 12)
3 jan. 1946 (N16)-23 dec. 1994 (51/52)
ontbreekt: 5 okt. 1965 (nr. 43)
1965: ontbr. 5 okt. (nr. 43)
19 dec. 1970 is vervangen door een nummer van Ons Friese Platteland
3 apr. en 4 dec. 1971
23 feb. en 2 mrt. 1974 (nr. 8 en 9)
27 feb. 1982 (nr. 8)
3 dec. 1993 (nr. 48)
vanaf aug. 1945 begint de nummertelling opnieuw, dit tot 8 jan. 1965, hier aangegeven met N1-N489
vanaf 8 jan. 1965 (1965, nr. 1) datum + nummer, jaargangen worden niet benoemd
van 30 mrt. 1950- 6 feb. 1953 zijn i.p.v. de afleveringen 232-385 de gelijknamige nummers van de provinciale editie Holland-Brabant ingevoegd!
Achtergrond:
CBTB
Literatuur:
-
Vindplaats:
-