BNPP

Onze jonge meisjes

Ondertitel:
okt. 1897* (4, nr. 1*): maandblad uitgegeven door de Vereeniging ter behartiging van de Belangen van Vrouwen en Meisjes
apr. 1903* (9, nr. 7*): maandblad gewijd aan de Belangen van Vrouwen en Meisjes
okt. 1904* (11, nr. 1*): maandblad gewijd aan de Belangen van Vrouwen en Meisjes, tevens orgaan van den Nederlandschen Meisjesbond
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
1894-sep. 1919 (1, nr. 1-25, nr. 12)
Eigenaar:
okt. 1897* (4, nr. 1*): Vereeniging ter behartiging van de belangen van Jonge Meisjes
apr. 1903* (9, nr. 7*): Nederlandsche Vereeniging ter behartiging van de belangen van Jonge Meisjes
1 okt. 1916 (23, nr. 1): Nederlandsche Vereeniging ter behartiging van de belangen der Jonge Meisjes en de Nederlandsche Meisjesbond
Uitgever:
okt. 1897* (4, nr. 1*): Vereeniging ter behartiging van de belangen van Jonge Meisjes, Tiel
apr. 1903* (9, nr. 7*): Nederlandsche Vereeniging ter behartiging van de belangen van Jonge Meisjes, Tiel
okt. 1904* (11, nr. 1*): Firma B. van der Land, Amsterdam
Drukker:
A. van Loon, Tiel
apr. 1903* (9, nr. 7*): Stoomdrukkerij F. van Rossen, Amsterdam
okt. 1904* (11, nr. 1*): Stoomdrukkerij H. Germs, Doesburg
okt. 1905* (12, nr. 1*): Typ. J.L.E.I. Kleijnenberg, Haarlem
1916: Van Lonkhuyzen, Zeist
Plaats van Uitgave:
Tiel
1904: Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
1 okt. 1917 (24, nr. 1): III
Formaat:
C
okt. 1904* (11, nr. 1*): B
Oplage:
1894: 3000
Prijzen:
okt. 1897* (4, nr. 1*): 0,60 p/j
apr. 1903* (9, nr. 7*): 0,75 p/j, losse nummers 0,10
15 okt. 1911 (18, nr. 1): 0,75 p/j, losse nummers 0,10
1 okt. 1917 (24, nr. 1): 1,00 p/j, losse nummers 0,10
1916: 1,00 p/j
Foto's:
vanaf nov. 1918 (25, nr. 2): incidenteel
Tekeningen:
-
Redactie:
H.W. Spiering: zd 1894-1 sep. 1911 (1, nr. 1-17, nr. 12)
J. Wildeboer-Luitingh: okt. 1899*-1 mrt. 1919 (6, nr. 1*-25, nr. 6)
J. van Riemsdijk-van der Leeuw: okt. 1899*-1 sep. 1916 (6, nr. 1*-22, nr. 12)
Swaan-Bastert: okt. 1899*-1 sep. 1916 (6, nr. 1*-22, nr. 12)
A. van Hoogstraten-Schoch (eindredacteur): 1 okt. 1916-1 sep. 1919 (23, nr. 1-25, nr. 12)
Jonkvr. S.E. de Savornin Lohman: 1 okt. 1916-1 sep. 1919 (23, nr. 1-25, nr. 12)
J. Engelberts: 1 okt. 1916-1 sep. 1919 (23, nr. 1-25, nr. 12)
C. Visser-Hoefer: 1 okt. 1916-1 sep. 1919 (23, nr. 1-25, nr. 12)
A. van der Muelen-van Lelyveld: 1 okt. 1916-1 sep. 1919 (23, nr. 1-25, nr. 12)
Medewerkers:
J. Engelberts: 15 okt. 1911-1 sep. 1916 (18, nr. 1-22, nr. 12)
Jonkvr. F. Baronesse van der Borch van Verwolde: 15 okt. 1911-1 sep. 1916 (18, nr. 1-25, nr. 12)
J. van Riemsdijk-van der Leeuw: 1 okt. 1916-1 okt. 1918 (23, nr. 1-25, nr. 1)
Jonkvr. J.B. Martens van Sevenhoven (1 okt. 1916-1 sep. 1919 (23, nr. 1-25, nr. 12)
Wildeboer-Luitingh: okt. 1897*-sep. 1899 (4, nr. 1*-5, nr. 12)
H. Swaring: okt. 1897*-sep. 1899 (4, nr. 1*-5, nr. 12)
de leden van de redactie
Speciale nummers:
15 okt. 1911 (18, nr. 1): bij elk nummer behoort een Bijvoegsel
Bibliografische gegevens:
va Onze Gids, maandblad voor vrouwen en meisjes
Autopsie:
IIAV: okt. 1904-1 sep. 1906 (11, nr. 1-12, nr. 12)
1 okt. 1909-15 sep. 1912 (16, nr. 1-18, nr. 12)
okt. 1916-sep. 1918 (23, nr. 1-24, nr. 12)
de jaargangen 23 en 24 op microfilm
KB: 1 okt. 1910-1 sep. 1919 (17, nr. 1-25, nr. 12)
ontbreekt: 1 nov. 1914 (21, nr. 2)
IISG: sep. 1899 (5, nr. 12)
okt. 1899 (6, nr. 1)
nov. 1899 (6, nr. 2)
PM: okt. 1897 (4, nr. 1)
apr. 1903 (9, nr. 7)
juli 1903 (9, nr. 10)
mrt. 1904 (10, nr. 6)
okt. 1904 (11, nr. 1)
okt. 1905 (12, nr. 1)
mei 1911 (17, nr. 8)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
Rietveld, pag. 128
P.L.J. Wapenaar, `H.W. Spiering, een bekende en onbekende vrouw uit Tiel', DNK, 26, nr. 59, dec. 2003, pag. 20-32
Vindplaats:
-