BNPP

Onze klaroen

Ondertitel:
Orgaan van den Nederl. bond van Christelijke arbeiders en arbeidsters in de kleedingindustrie en aanverwante vakken
nov. 1916* (1, nr. 11*): Orgaan van den Ned. Chr. Bond van Arbeiders (sters) in de Kleedingsindustrie en aanverwante bedrijven.
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
jan. 1916-aug. 1941 (1, nr. 1-extra nummer)
Eigenaar:
Nederlandsche bond van Christelijke arbeiders en arbeidsters in de kleedingindustrie en aanverwante vakken
nov. 1916* (1, nr. 11*): Nederlandsche Christelijke Bond van Arbeiders (sters) in de Kleedingsindustrie en aanverwante bedrijven
Uitgever:
Nederlandsche bond van Christelijke arbeiders en arbeidsters in de kleedingindustrie en aanverwante vakken, 's-Gravenhage
nov. 1916* (1, nr. 11*): Nederlandsche Christelijke Bond van Arbeiders (sters) in de Kleedingsindustrie en aanverwante bedrijven, 's-Gravenhage
zd 1922 (7, nr. 6): *): Nederlandsche Christelijke Bond van Arbeiders (sters) in de Kleedingsindustrie en aanverwante bedrijven, Rotterdam
Drukker:
zd 1917 (2, nr. 3): Electr. Drukkerij `Libertas', Rotterdam
zd 1921 (6, nr. 12): Drukkerij Edecea, Hoorn
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
zd 1922 (7, nr. 6): Rotterdam
Frequentie:
1 x p/m (soms dubbelnummers)
Omvang:
I
Formaat:
C
1923 (8): B
Oplage:
-
Prijzen:
0,50 p/j
losse nummers 0,05
zd 1919 (4, nr. 6): 0,75 p/j, losse nummers 0,06
zd 1919 (8, nr. 1): 0,65 p/j, losse nummers 0,07
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
W. Kok: nov. 1916-mei/juni 1918 (1, nr. 11-3, nr. 5/6)
hierna geen namen meer genoemd
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
zd 1935 (20, nr. 10): Propagandanummer `Behouden en versterken'
zd 1938 (23, nr. 10): jubileumnummer 25 jaar Nederlandsche Christelijke Bond van Arbeiders (sters) in de Kleedingsindustrie en aanverwante bedrijven
Bibliografische gegevens:
25 juli 1941 önder commissariaat geplaatst'
30 aug. 1941 werd de Nederlandsche Christelijke Bond van Arbeiders (sters) in de Kleedingsindustrie en aanverwante bedrijven geliquideerd en hield dit periodiek op te verschijnen
va Unitas. Orgaan van de Ned. Chr. Bond van Arbeiders (sters) in de Kleedingsindustrie en aanverwante bedrijven
Autopsie:
PM: mrt. 1916 (1, nr. 4)
IISG: nov. 1916-juli 1941 (1, nr. 11-27, nr. 26)
31 juli 1941-21 aug. 1941 (extra nummers)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-