BNPP

het Oosten

Ondertitel:
Weekblad gewijd aan Christelijke Philantropie
9 sep. 1903 (32, nr. 1706): Weekblad gewijd aan Christelijke Philantropie. Orgaan van de Weesinrichting te Neerbosch
4 jan. 1933 (63, nr. 3352): wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch
zd 1935 (67, nr.3457): Christelijk Weekblad
zd 1938 (70, nr.3614): Wekelijks orgaan der Weesinrichting te Neerbosch
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
jan. 1871-zd 1961 (nr. 1-91, nr. 4579)
Eigenaar:
Weesinrichting Neerbosch
Uitgever:
P.J. Milborn, Nijmegen
4 jan. 1933 (63, nr. 3352): Neerbosch' Boekhandel en Uitgeverij, Neerbosch
Drukker:
Snelpersdruk der Weesinrichting, Nijmegen
1917: Typografie der Weesinrichting te Neerbosch
1924: -
1935: Drukkerij en Binderij van de Weesinrichting Neerbosch
Plaats van Uitgave:
Neerbosch/Nijmegen
Frequentie:
1x p/w
Omvang:
III
Formaat:
C
1887 (16): D
3 jan. 1917 (46, nr. 2401): C
21 feb. 1951* (78, nr. 5712*): B
Oplage:
-
Prijzen:
3,00 p/j, losse nummers 0,10
14 juni 1882 (11, nr. 598): 3,00 p/j, losse nummers 0,10
1934: 3,00 p/j
Foto's:
sporadisch
Tekeningen:
sporadisch
Redactie:
J.van 't Lindenhout: jan.1871-1904 (1, nr. 1-33, nr. 1722)
H. Kluin (hoofdredacteur): zd 1929-zd 1953 (58, nr. 3027-79, nr. 5799)
J. Schrijver: zd 1904-zd 1926 (34, nr. 1723-55, nr. 2870)
Predikant-Directeur: zd 1926-zd 1929 (56, nr. 2871-58, nr. 3026)
W.P. van Lindonk: zd 1953-30 dec. 1960* (80, nr. 5800-90, nr. 4561*)
Medewerkers:
J. Gouverneur: jan. 1929-7 mrt. 1951* (59, nr. 3027-78, nr. 5714*)
A.L. Gerritsen: jan. 1929-7 mrt. 1951* (59, nr. 3027-78, nr. 5714*)
J.H. de Groot: 4 jan. 1933-dec. 1960 (63, nr. 3352-90, nr. 4561)
J.T. Meyer: jan. 1929-7 mrt. 1951* (59, nr. 3027-78, nr. 5714*)
P. Mons: jan. 1929- dec. 1960* (59, nr. 3027-90, nr. 4561*?)
P.H. Muller: jan. 1930-dec. 1960* (60, nr. 3079-90, nr. 4561*)
P. ten Have: 15 nov. 1933-dec. 1960* (63, nr.3397-90, nr.4561*)
H. van der Linde: 15 nov. 1933-dec. 1960* (63, nr.3397-90, nr.4561*)
G. van Roekel: 15 nov. 1933-dec. 1960* (63, nr.3397-90, nr.4561*)
A. Vreeland: 2 jan. 1935-december 1960* (67, nr.3457-90, nr.4561*)
Speciale nummers:
6 juni 1888 (17, nr. 910): Feestnommer t.g.v. 25 jarig bestaan van de wezenwerk, begonnen in Weesinrichting Nijmegen
5 sep. 1923 (nr. 2749): 25-jarig jubileum van Koningin Wilhelmina
7 dec. 1938 (70, nr. 3656): Kerkeraadsnummer
4 jan. 1939 (71, nr. 3660): Kerkeraadsnummer
3 dec. 1941 (68, nr. 3908): Kerkeraadsnummer
Bibliografische gegevens:
gezien de in PM aanwezige nummers en uitgaande van wekelijkse verschijning moet het periodiek in begin januari 1871 voor het eerst verschenen zijn
de in het Van 't Lindenhoutmuseum aanwezige nummers zijn zodanig ingebonden dat de data niet te achterhalen is
ook de nummering klopt niet
Autopsie:
HDC: 11 jan. 1888 (nr. 889)
29 feb. 1888-7 mrt. 1888 (nr. 896-nr. 897)
18 apr. 1888 (nr. 903)
9 mei 1888 (nr. 906)
11 juli 1888 (nr. 915)
22 aug. 1888 (nr. 921)
12 sep. 1888-19 sep. 1888 (nr. 924-nr. 925)
24 okt. 1888 (nr. 930)
7 nov. 1888- 28 nov. 1888 (nr. 933-nr. 935)
9 jan. 1889 (nr. 941)
27 feb. 1889 (nr. 948)
10 apr. 1889 (nr. 954)
17 apr. 1889 (nr. 955 (helft onbreekt))
29 mei 1889-26 juni 1889 (nr. 961-nr. 965)
10 juli 1889-28 aug. 1889 (nr. 967-nr. 974)
11 sep. 1889-16 okt. 1889 (nr. 976-nr. 981)
13 nov. 1889 (nr. 985)
27 nov. 1889-18 dec. 1889 (nr. 987-nr. 990)
1 jan. 1890-5 feb. 1890 (nr. 992-nr. 997)
12 mrt. 1890 (nr. 1002)
14 mei 1890 (nr. 1011)
28 mei 1890 (nr. 1013)
9 juli 1890-23 juli 1890 (nr. 1019-nr. 1021)
13 aug. 1890-15 okt. 1890 (nr. 1024-nr. 1033)
29 okt. 1890-7 jan. 1891 (nr. 1035-nr. 1045)
21 jan. 1891 (nr. 1047)
4 feb. 1891-1 juli 1891 (nr. 1049-nr. 1070)
15 juli 1891-30 sep. 1891 (nr. 1072- nr. 1083)
14 okt. 1891-27 jan. 1892 (nr. 1085-nr. 1100)
17 feb. 1892-18 mei 1892 (nr. 1103-nr. 1116)
1 juni 1892-16 nov. 1892 (nr. 1118-nr. 1142)
26 okt. 1892 (nr. 1139) (helft ontbreekt)
7 dec. 1892 (nr. 1145)
19 feb. 1896 (nr. 1312)
5 sep. 1923 (nr. 2749)
8 apr. 1925 (2832)
4 jan. 1933 (63, nr. 3352)
7 dec. 1938 (70, nr. 3656)
4 jan. 1939 (71, nr. 3660)
3 dec. 1941 (68 (?), nr. 3908)
PM: 19 juli 1871 (1, nr. 29)
15 okt. 1873 (3, nr. 146)
20 mei 1874 (4, nr. 177)
6 jan. 1875 (5, nr. 210)
28 juli 1875 (5, nr. 239)
3 okt. 1877 (7, nr. 353)
15 mei 1878 (8, nr. 385)
14 juni 1882 (11, nr. 598)
21 nov. 1883 (12, nr. 673)
16 mei 1888 (17, nr. 907)
6 juni 1888 (17, nr. 910)
6 jan. 1892 (21, nr. 1097)
11 okt. 1893 (22, nr. 1189)
5 dec. 1894 (23, nr. 1249)
31 aug. 1898 (27, nr. 1444)
7 sep. 1898 (27, nr. 1445)
11 jan. 1899 (28, nr. 1463)
12 nov. 1902 (31, nr. 1663)
25 mrt. 1903 (32, nr. 1683)
9 sep. 1903 (32, nr. 1706)
29 okt. 1903 (32, nr. 1713)
7 juni 1905 (34, nr. 1797)
31 dec. 1907 (36, nr. 1931)
26 apr. 1911 (40, nr. 2104)
3 jan. 1917 (46, nr. 2401)
6 jan. 1926 (55, nr. 2871)
4 jan. 1928 (57, nr. 7925)
8 jan. 1930 (59, nr. 3079)
4 jan. 1933 (63, nr. 3352)
de collecties van het Reveilarchief (1911-1946) en de Mulock Houwerbibliotheek (1942- 1961) zijn niet geraadpleegd
Achtergrond:
Reveil
Literatuur:
-
Vindplaats:
-