BNPP

Op de keper

Ondertitel:
uitgave van de Ned. Lutherse Jongelings Bond voor bestuurders zijner afdelingen en voor leiders van de afdelingen van de Bond van Lutherse Jongens
okt 1948: Leidersblad van de Nederlandse Lutherse Jeugd Bond
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
aug. (?)1946- dec. 1958 (nr. 1-12, nr. 66)
Eigenaar:
Ned. Lutherse Jongelings Bond
later: Nederlandse Lutherse Jeugd Bond
Uitgever:
Ned. Lutherse Jongelings Bond
later: Nederlandse Lutherse Jeugd Bond, Hilversum
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Hilversum
Frequentie:
apr. 1948 (2, nr. 10): 1 x p/m
jan 1953 (7, nr. 39): 3-5 maal p/j
mrt 1956 (10, nr. 51): 5-6 maal p/j
Omvang:
II
mrt 1956 (10, nr. 51): I
Formaat:
B
jan 1953 (7, nr. 39): A
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
ja
, sep 1951 (6, nr. 37): nee
periodiek verschijnt in gestencilde vorm.
Tekeningen:
-
Redactie:
G. Gunderman: apr 1948-mei 1956 (2, nr. 10-10, nr. 52)
hierna redactiecommissie bestaande uit wisselende medewerkers.
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
het nummer van sep 1951 (6, nr. 37) is het laatste in de tot dat moment bestaande vorm
hierna verschijnt het periodiek enige tijd niet wegens tijdgebrek van de redactie, krappe kaspositie en een andere vorm van informatievorming (kadercursus)
het eerstvolgende nummer hierna is jan 1953 (7, nr. 39) in eenvoudige, gestencilde vorm en in een verkleind formaat
tussen mei 1954 (8, nr. 42) en mrt 1956 (10, nr. 51) ontbreken 8 nummers, te weten de nummers 43-50.
Autopsie:
KB: apr 1948-dec. 1958 (2, nr. 10-12, nr. 66)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
ELK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-