BNPP

Op weg

Ondertitel:
Informatiebulletin van de Provinciale Kerkvergadering van de Provincie Noord-Holland
apr 1995 (2, nr. 2): Informatiebulletin van de Provinciale Synode van Noord-Holland
sep 1999: Informatiebulletin van Regionaal Dienstencentrum Noord-Holland
Categorie:
III/nieuws
Verschenen:
apr. 1994-juli 1999 (1, nr. 1-6, nr. 3) en sep. 1999-heden = nov. 2004 (1, nr. 1-6, nr. 2*)
Eigenaar:
Provinciale Kerkvergadering van de Provincie Noord-Holland
Provinciale Synode van Noord-Holland
sep. 1999: Regionaal Diensten Centrum van de Protestantse Kerk in Nederland, Protestants Diensten Centrum Noord-Holland
Uitgever:
Provinciaal Bureau van de Ned. Hervormde Kerk Noord-Holland, Alkmaar
sep. 1999: Regionaal Diensten Centrum Noord- Holland, Alkmaar
later: Regionaal Diensten Centrum Noord-Holland, Zaandam
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Alkmaar
later: Zaandam
Frequentie:
6 x p/j

later: 5 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
sep. 1999 (1, nr. 1): 25,00 p/j
feb. 2002 (4, nr. 1): 11,35 p/j
feb 2003 (5, nr. 2): 12,00 p/j
Foto's:
vanaf sep 1999 (1, nr. 1)
Tekeningen:
ja
Redactie:
tot sep. 1999 (1, nr. 1) geen namen van redactieleden vermeld
L. v.d. Brink-'t Hart: sep. 1999-heden (1, nr. 1-6, nr. 2)
J. Bruin: sep. 1999-heden (1, nr. 1-6, nr. 2)
D. Martens-Postma: sep. 1999-heden (1, nr. 1-6, nr. 2)
B. Olde: sep. 1999- heden (1, nr. 1-6, nr. 2)
B. Wallet: sep. 1999-heden (1, nr. 1-6, nr. 2)
M. de Wolf-Boorsma: sep. 1999-heden (1, nr. 1-6, nr. 2)
A. Mak sep. 1999-okt. 2000 (1, nr. 1-2, nr. 6)
L. Klaassen: feb. 2001- mei 2001 (3, nr. 1-3, nr. 3)
W. Elhorst: feb. 2002-heden (4, nr. 1-6, nr. 2)
Medewerkers:
J. Bruin: apr. 1994-juli 1999 (1, nr. 1-6, nr. 3)
H. Vissers: apr. 1994-sep. 1997 (1, nr. 1- 4, nr. 4)
H. Wismans: apr. 1994-jul 1999 (1, nr. 1- 6, nr. 3)
G. Land: apr 1994-dec. 1998 (1, nr. 1- 5, nr. 6)
T. Brouwer: apr. 1994-mei 1994 (1, nr. 1-1, nr. 2)
G. Gomes: apr. 1994-dec. 1995 (1, nr. 1-2, nr. 6)
J. de Vries: apr. 1994-okt 1995 (1, nr. 1-2, nr. 5)
H. Eichelberg: apr 1994- juli 1999 (1, nr 1-6, nr. 3)
W.J. Stevens: apr. 1994-dec. 1995 (1, nr. 1-2, nr. 6
L. v.d. Brink: mrt. 1996-juli 1999 (2, nr. 1-6, nr. 3)
D. Blokker: dec. 1995-sep. 1996 (2, nr. 6-3, nr. 4
)
K. Jungheim: nov. 1996-juli 1999 (3, nr. 5-6, nr. 3)
D.E. Cazemier: nov. 1996-juli 1999 (3, nr. 5- 6, nr. 3)
J. Heetebrij: dec. 1996-juli 1999 (3, nr. 6-6, nr. 3)
L. Klaassen: mei 1998-juli 1999 (5, nr. 2-6, nr. 3)
vanaf jan. 2000 (2, nr. 1) geen vermelding van namen van medewerkers
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Provinciaal Kerkblad van Noord-Holland
niet verder verschenen
* sep. 2004 en nov. 2004 hebben als nummering. 6, nr. 1 en 6, nr. 2 i.p.v. het te verwachten 6, nr. 3 en 6, nr. 4
niet geheel duidelijk of in sep. 1999 de titel dan wel de ondertitel veranderde in Informatiebulletin van Regionaal Dienstencentrum Noord- Holland
op dat moment begint een nieuwe nummering
Autopsie:
KB: apr 1994-juli 1999 (1, nr. 1-6, nr. 3)
sep 1999-nov 2004 (1, nr. 1-6, nr. 2*)
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-