BNPP

Op weg naar morgen

Ondertitel:
Orgaan van de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk onder verantwoordelijkheid van eigen redactie
Categorie:
III/vorming
Verschenen:
4 jan 1969-28 nov. 1981
Eigenaar:
Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk
Uitgever:
-
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Wageningen
Frequentie:
Officieel (nummer van 29 april 1978): 4 x p/j
in feite onregelmatig
men streeft naar 1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
1974: ja
Tekeningen:
1974: ja
Redactie:
F. Ph. Groeneveld
1975 (nr. 1)
M. v.d. Meer-Verwey
1975 (nr. 1)
S.A. Houwing
1975 (nr. 1)
deze drie namen worden enige malen genoemd, echter niet na te gaan hoe lang ze doorgingen omdat het periodiek niet gedateerd was
29 apr 1978 (nr. 6) meldt: De redactionele verantwoordelijkheid berust bij de Sectie Informatie en Documentatie van het bestuur van de G.D.B. (Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk), waarvan de leden zijn: N. Olij: 29 apr 1978-28 nov 1981 (nr. 6-nr. 5)*
M. Toussaint-v.d. Waal, 29 apr 1978-2 feb 1980 (nr. 6-nr. 1)
W. Blank: 29 apr 1978-28 nov 1981 (nr. 6-nr. 5)*
R. Hoogland-v.d. Sandt,: 29 apr 1978-2 juni 1979 (nr. 6-nr. 2)
S. Houwing: 29 apr 1978-28 nov 1981 (nr. 6-nr. 5)*
K. Knijnenberg: 3 mei 1980-28 nov 1981 (nr. 2-nr. 5)*
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Fundament en bouwstenen
supplement op Algemeen Doopsgezind Weekblad
onbekend hoe lang het is verschenen
Autopsie:
KB: 4 jan 1969-28 nov. 1981 (nr. 5)
niet alle nummers zijn gedateerd, wellicht omdat het om een bijlage gaat
vanaf 29 jan 1977 is het blad gedateerd.
Achtergrond:
Dpsgez
Literatuur:
-
Vindplaats:
-