BNPP

het Oranje-Groene Kruis

Ondertitel:
Bond v. Prot. Chr. Verenigingen voor Wijkverpleging in Nederland
dec. 1950* (1, nr. 4*): Uitgave van het Oranje-Groene Kruis, Bond v. Prot. Chr. Verenigingen voor Wijkverpleging in Nederland
zd 1967 (17, nr. 4): uitgave van Protestants-Christelijke Landelijke Kruisvereniging `Het Oranje-Groene Kruis'
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
juli 1947-dec. 1972 (1, nr. 1-22, nr. 6)
Eigenaar:
Bond van Protestants Christelijke Verenigingen voor Wijkverpleging in Nederland `Het Oranje-Groene Kruis'
zd 1967 (17, nr. 4): Protestants-Christelijke Landelijke Kruisvereniging `Het Oranje-Groene Kruis', 's-Gravenhage
Uitgever:
Bond van Protestants Christelijke Verenigingen voor Wijkverpleging in Nederland `Het Oranje-Groene Kruis'
1967 (17, nr. 4): Protestants-Christelijke Landelijke Kruisvereniging `Het Oranje-Groene Kruis', 's-Gravenhage
Drukker:
Stencildruk `Climax-Ecclesia', 's-Gravenhage
dec. 1950 (1, nr. 4): N.V. drukkerij Edecea, Hoorn
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/m
dec. 1950* (1, nr. 4*): 6 x p/j, maar soms afwijkend 4-7 x p/j
Omvang:
wisselend
jaargangen 3, 4, 6 = I
2, 5, 7, 8, 9, 10 = II
12, 13, 14, 15 = III
16, 17, 18 = IV.
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
2,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
sgm Gezondheidszorg en Katholieke gezondheidszorg en va MGZ
kennelijk is men in 1950 gestart met een nieuwe jaargangtelling
Autopsie:
VUA: juni 1951-dec. 1967 (2, nr. 1-17, nr. 6)
ontbreekt: 4, nr. 4
IISG: aug. 1947-juli 1948 (2, nr. 2-2, nr. 12)
ontbreekt: 2, nr. 4, 10
4 nummers zd
dec. 1950 (1, nr. 4)
dec. 1953 (4, nr. 4)
aug. 1959-dec. 1972
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-