BNPP

Orgaan van den Bond van Ambtenaren bij 's Rijks Belastingen op Christelijken Grondslag

Ondertitel:
Uitg. van den Chr. Bond van Belastingambtenaren
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
aug. 1913-27 juni 1919 (9, nr. 76-15, nr. 223)
Eigenaar:
Bond van Ambtenaren op Christelijken Grondslag, Rotterdam
Uitgever:
Bond van Ambtenaren op Christelijken Grondslag, Rotterdam
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Rotterdam
Frequentie:
1 x p/m
3 okt. 1913 (9, nr. 78): 2 x p/m
Omvang:
II
Formaat:
? (microfiche)
Oplage:
-
Prijzen:
gratis voor leden en donateurs van de Bond
anderen: 0,50 p/j
24 juli 1914 (10, nr. 99): 1,00 p/j
6 sep. 1918 (15, nr. 202): 2,50 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J. Wiersma: 20 sep. 1918-27 juni 1919 (15, nr. 203-15, nr. 223)
P. Haagsma: 20 sep. 1918-27 juni 1919 (15, nr. 203-15, nr. 223)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Maandelijksch correspondentieblad van den Bond van Ambtenaren bij 's Rijks belastingen, hetgeen niet is gevonden
va Ons orgaan weekblad van den Bond van Ambtenaren bij 's Rijks Belastingen op Christelijken Grondslag
Autopsie:
IISG: aug. 1913-27 juni 1919 (9, nr. 76-15, nr. 223)
ontbreekt: 6 mrt. 1914 (10, nr. 89)
dit ontbrekende nummer is niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-