BNPP

Palet

Ondertitel:
vrouwen, feminisme, geloven, maatschappij
Categorie:
II/vrouwenblad
Verschenen:
nov. 1988-juli 1997 (1, nr. 1-9, nr. 27)
Eigenaar:
-
Uitgever:
Vrouw en geloofbeweging in Overijssel, Deventer
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Deventer
Frequentie:
3-4 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
eerste drie nummers waren gratis
okt. 1989 (nr. 4): 15,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
D. Boks: nov. 1988 (1, nr. 1)
R. Bomer
nov. 1988-feb. 1989 (1, nr. 1-2, nr. 2)
E. Bos: nov. 1988 (1, nr. 1)
A. Brongers: nov. 1988-feb. 1993 (1, nr. 1-5, nr. 14)
W. van de Meeberg: nov. 1988-juni 1991 (1, nr. 1-3, nr. 9)
M. Mulder: nov. 1988-juni 1991 (1, nr. 1- 3, nr. 9)
H. Overdulve: nov. 1988-feb. 1992 (1, nr. 1-4, nr. 11)
M. van der Sar: nov. 1988- jan. 1991 (1, nr. 1-3, nr. 8)
I. Haalboom: jan. 1991 (3, nr. 8)
M. v.d. Ploeg-de Zeeuw: okt. 1991 (4, nr. 10)
R. van Wijk: juni 1991-okt. 1992 (4, nr. 12-5, nr. 13)
J. Huizinga
okt. 1992 (5, nr. 13)
M. Lapré: okt. 1992-juni 1994 (5, nr. 13-6, nr. 18)
R. Bos: feb. 1994 (6, nr. 17)
Z. Schaap
feb. 1995 (7, nr. 20)
E. Posthumus: juli 1996 (8, nr. 24)
L. Tacx: juli 1996 (8, nr. 24)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
alle nummers hebben een thema.
Bibliografische gegevens:
va Palet / Op de hoogt
initiatief tot dit blad lag bij het Vrouwenwerkstersoverleg Geloof en Maatschappij Overijssel. Vrouwen die op dit gebied werkzaam zijn vanuit zeven verschillende instellingen n.l. IKVOS-Twente, Het Spint, het Maatschappelijk Aktiveringswerk en het Vormings- en Toerustingswerk vanuit de Hervormde Kerk, het vrouwenwerk vanuit de Gereformeerde Kerk, het Steunpunt Vrouwenwerk van het Pastoraal Centrum `De Zwanenhof' en vormingscentrum Den Alerdinck.
Autopsie:
IIAV: nov. 1988-juli 1997 (1, nr. 1-9, nr. 27)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-