BNPP

Palet/Op de Hoogte

Ondertitel:
vrouwen geloof samenleving
Categorie:
II/vrouwenblad
Verschenen:
nov. 1997-juni 1998 (nr. 1-nr. 3)
Eigenaar:
-
Uitgever:
-
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Zwolle
Frequentie:
3 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
15,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
ja
Redactie:
I. Haalboom: nov. 1997-juni 1998 (nr. 1-nr. 3)
E. Posthumus Meyes: nov. 1997-juni 1998 (nr. 1-nr. 3)
J. Huizinga: nov. 1997-juni 1998 (nr. 1-nr. 3)
Z. Schaap: nov. 1997-juni 1998 (nr. 1-nr. 3)
J. Smidt: nov. 1997-juni 1998 (nr. 1-nr. 3)
M. Bax: nov. 1997-juni 1998 (nr. 1-nr. 3)
M. de Zeeuw: nov. 1997-juni 1998 (nr. 1-nr. 3)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Palet
va Optiek
initiatief tot dit blad lag bij het Vrouwenwerkstersoverleg Geloof en Maatschappij Overijssel. Vrouwen die op dit gebied werkzaam zijn vanuit zeven verschillende instellingen n.l. IKVOS-Twente, Het Spint, het Maatschappelijk Aktiveringswerk en het Vormings- en Toerustingswerk vanuit de Hervormde Kerk, het vrouwenwerk vanuit de Gereformeerde Kerk, het Steunpunt Vrouwenwerk van het Pastoraal Centrum `De Zwanenhof' en vormingscentrum Den Alerdinck.
Autopsie:
IIAV nov. 1997-juni 1998 (nr. 1-nr. 3)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-