BNPP

het Penningske

Ondertitel:
Maandblaadje, uitgaande van de hulp-vereeniging der Utrechtsche Zendingsvereeniging
jan. 1915, nr. 1. Maandblaadje, uitgaande van de samenwerkende Zendings- Vereenigingen
Categorie:
III/zending
Verschenen:
1908*-1941*
Eigenaar:
Utrechtsche Zendingsvereeniging
Uitgever:
Hulp-Vereeniging der Utrechtsche Zendingsvereeniging, Utrecht
Drukker:
J. van Boekhoven, Utrecht
1921, nr. 1: N.V. Van de Rhee's Drukkerij, Rotterdam.
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
1909, nr. 10/11 (oktober 1909) is bijzonder nummer: Herdenking van het 50-jarig bestaan der Utrechtsche Zendings-vereeniging.
Bibliografische gegevens:
de jaargang 1908 tot 1914 vermelden `8e serie' tot resp. `12e serie', hetgeen suggereert dat het periodiek in 1901 is begonnen
Autopsie:
KITLV (microfilm): jan. 1908, nr. 1-nov. 1941, nr. 11
ontbreekt 1911, nr. 10- 12
door beschadiging onvolledig: 1941, nr. 11
het nummer van 1871 in PM betreft stellig een ander periodiek
Achtergrond:
-
Literatuur:
Christelijke Encyclopedie VI, Kampen, 19612, sv Utrechtsche Zendingsvereeniging
Vindplaats:
-