BNPP

Schuilplaats nieuws

Ondertitel:
-
Categorie:
V/pol/opinie
Verschenen:
juni 2001-heden = dec. 2004 (17, nr. 1/2-20, nr. 40
Eigenaar:
Stichting Schuilplaats, Veenendaal
Uitgever:
Stichting Schuilplaats, Veenendaal
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Veenendaal
Frequentie:
4 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
gratis voor donateurs, kerkeraden en samenwerkende organisaties
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
M.A. Stremler-Aangeenbrug: juni 2001-okt. 2003 (17, nr. 1/2-19, nr. 3)
S. Stoop: juni 2001-sep. 2002 (17, nr. 1-18, nr. 3)
H.E.J. Boon: nov. 2002-mrt. 2003 (18, nr. 4-19, nr. 1)
J. v.d. Ham: juni 2003-heden (19, nr. 2-20, nr. 4)
N. Stam: jun i 2003-heden (19, nr. 2-20, nr. 4)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
in het eerste nummer van het periodiek waarvan dit de voortzetting is (eerste jaargang nr. 1, 1985) is in de inleiding het volgende te lezen: `Met grote vreugde begroet ik, ook namens het bestuur van de Stichting Schuilplaats, de verschijning van deze periodiek, dankbaar ... De Stichting wil onder Gods zegen hulpverlenend bezig zijn voor mensen in nood rond de beide zuilen van bestrijding van abortus provocatus en euthanasie en op medisch-sociaal terrein. Een schuilplaats biedt opvang en bescherming bij dreigend gevaar ...'
Autopsie:
KB: juni 2001-dec 2004 (17, nr.1- 20, nr. 4)
Achtergrond:
Refo
Literatuur:
-
Vindplaats:
-