BNPP

Schuilplaats

Ondertitel:
-
Categorie:
V/pol/opinie
Verschenen:
juni 1993-dec. 2000 (9, nr. 1/2-16, nr. 4)
Eigenaar:
Stichting Schuilplaats, Veenendaal
Uitgever:
Stichting Schuilplaats, Veenendaal
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Veenendaal
Frequentie:
4 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
gratis voor donateurs, kerkeraden en samenwerkende organisaties
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
G.A. Wilbrink: juni 1993-mrt. 1996 (9, nr. 1/2-12, nr. 1)
F.M. Paas-Koekoek: juni 1993- juni 1997 (9, nr. 1/2-13, nr. 2)
W.M. Bakker: juni 1993- juni 1999 (9, nr. 1/2-15, nr. 2)
G. ten Voorde: juni 1993-juni 1997 (9, nr. 1/2-13, nr. 2)
J. de Kluyver: juni 1996-juni 1997 (12, nr. 2-13, nr 2)
M.A. Stremler-Aangeenbrug): nov. 1997-mrt. 2000 (13, nr. 3/4- 16, nr. 1)
D. Palm: nov. 1997-dec. 1998 (13, nr. 3/4-14, nr. 4)
S. Stoop: juni 1999 (15, nr. 2) en juni 2000-dec. 2000 (16, nr. 1-16, nr. 4)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Schuilplaats Nieuws
in het eerste nummer (eerste jaargang nr. 1, 1985) is in de inleiding het volgende te lezen: `De Stichting wil onder Gods zegen hulpverlenend bezig zijn voor mensen in nood rond de beide zuilen van bestrijding van abortus provocatus en euthanasie en op medisch-sociaal terrein. Een schuilplaats biedt opvang en bescherming bij dreigend gevaar...'
Autopsie:
HDC: zd 1986 (2, nr. 2)
KB: 1985 (1, nr. 1)
1987-dec 2004 (3, nr.1/2- 20, nr. 4)
Achtergrond:
Refo
Literatuur:
-
Vindplaats:
-