BNPP

het Seinlicht

Ondertitel:
orgaan van de Protestantsch-Christelijke Vereenigingen van Spoor- en Tramwegpersoneel
aug. 1945 (36, nr. 31): orgaan van de Protestantsch-Christelijke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel
2 jan. 1952 (43, nr. 1): Orgaan van de Protestants Christelijke Bond van Vervoerspersoneel
7 jan 1971 (62, nr. 1): Orgaan van de algemene Christelijke Bond van Vervoerspersoneel- A.C.B.V.
22 feb. 1975 (66, nr. 3): Orgaan van de Vervoersbond CNV
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
mrt. 1906-27 aug. 1941 (1, nr. 1- 36, nr. 33)
juni 1945-15 dec. 1983 (36, nr. 1-74, nr. 24)
Eigenaar:
Protestantsch-Christelijke Vereenigingen van Spoor- en Tramwegpersoneel
later: Protestantsch-Christelijke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel, Utrecht
later: Protestants Christelijke Bond van Vervoerspersoneel
7 jan 1971 (62, nr. 1): Algemene Christelijke Bond van Vervoerspersoneel- A.C.B.V.
22 feb. 1975 (66, nr. 3): Vervoersbond CNV
Uitgever:
Protestantsch-Christelijke Vereenigingen van Spoor- en Tramwegpersoneel, Utrecht
later: Protestantsch-Christelijke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel, Utrecht
later: Protestants Christelijke Bond van Vervoerspersoneel
7 jan 1971 (62, nr. 1): Algemene Christelijke Bond van Vervoerspersoneel- A.C.B.V.
22 feb. 1975 (66, nr. 3): Vervoersbond CNV, Woerden
Drukker:
22 feb. 1917 (11, nr. 23): Drukkerij v/h P. Wentzel &Co, Utrecht
15 dec. 1945 (36, nr. 40): Drukkerij P. den Boer, Utrecht
later: Libertas BV, Utrecht
1978: Tijl-Libertas, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
21 mei 1981 (72, nr. 11): Woerden
Frequentie:
1 x p/2w
9 juli 1919 (14, nr. 14): 1 x p/w
1 aug. 1945 (36, nr. 31): 2 x p/m
12 jan.1949 (40, nr. 1): 1 x p/w
11 sep. 1957 (48, nr. 29): 2 x p/m
Omvang:
II
9 juli 1919 (14, nr. 14): III
1 aug. 1945 (36, nr. 31): II
12 jan.1949 (40, nr. 1): III
11 sep. 1957 (48, nr. 29): II
30 okt. 1971 (62, nr. 19): IV
22 feb. 1975 (66, nr. 3): V
Formaat:
C
jan. 1916* (10, nr. 19*): D
1 aug. 1945 (36, nr. 31): C
4 jan 1964 (55, nr. 1): D
Oplage:
-
Prijzen:
1,25 p/j fpp, losse nummers 0,05
1 mrt. 1911 (6, nr. 1): 1,50 p/j
later: -
Foto's:
vanaf 11 jan 1956 (47, nr. 2)
Tekeningen:
ja
Redactie:
L.W. Bakhuizen van den Brink: 1 mrt. 1906* (1, nr. 1*)
E.J. Beumer: 1 mrt. 1906-17 mei 1910 (1, nr. 1-5, nr. 6)
J. Huizinga: 1 mrt. 1906* (1, nr. 1*)
J.R. Slotemaker de Bruïne: 1 mrt. 1906* (1, nr. 1*)
J.J. de Waal Malefijt: 1 mrt. 1906* (1, nr. 1*)
P.Z.L. de Groot: 1 mrt. 1906* (1, nr. 1*) en 1 okt. 1913-15 nov. 1913 (8, nr. 13-8, nr. 16)
J. Eijkelboom: 1 okt. 1913-15 nov. 1913 (8, nr. 13-8, nr. 16)
V.H. Rutgers: 15 jan. 1911- 15 feb. 1912 (5, nr. 22-6, nr. 24)
G. Seret: 15 okt. 1912-15 sep. 1913 (7, nr. 16-8, nr. 12)
L. Stadig: 1 dec. 1913-22 mrt. 1917 (8, nr. 17-11, nr. 25)
daarna geen vermelding van namen meer
Dagelijks Bestuur: 9 juli 1919- (14, nr. 14-
P. v.d. Heide (eindredacteur): 2 dec. 1981 (72, nr. 24)
Medewerkers:
J.R. Slotemaker de Bruïne: 16 mrt. 1908*-15 feb. 1912 (3, nr. 2*-6, nr. 24)
P.Z.L. de Groot: 16 mrt. 1908*-15 jan. 1911 (3, nr. 2*-5, nr. 22) en 15 okt. 1912-15 sep. 1913 (7, nr. 16-8, nr. 12) en 15 nov. 1913-1 mei 1915 (8, nr. 16-10, nr. 3)
J. van der Hoff: 1 juni 1910-15 feb. 1912 (5, nr. 7-6, nr. 24)
Moderamen Bondsbestuur: 15 jan. 1911-1 okt. 1912 (5, nr. 22-7, nr. 15)
J. Eijkelboom: 15 okt. 1912-15 sep. 1913 (7, nr. 16-8, nr. 12) en 15 nov. 1913-22 mrt. 1917 (8, nr. 16- 11, nr. 25)
hierna geen vermelding meer
Speciale nummers:
20 sep. 1939 (34, nr. 38): Bij het eeuwfeest der Nederlandsche Spoorwegen
15 mei 1948 (39, nr. 10): Lustrumnummer (1903-1948)
3 juni 1953 (43, nr. 22): Gouden Jubileum nummer
15 mei 1963 (54, nr. 10): Bond 60 jaar
Bibliografische gegevens:
va Nieuws Vervoersbond CNV
het is de vraag of het ontbrekende nummer van 30 juli 1941 (36, nr. 31) wel is verschenen, gezien het feit dat het blad na WOII met dit (jaargang)nummer aanvangt
Autopsie:
HDC: 1 mrt. 1906 (1, nr. 1)
EUR: 1 sep. 1954-15 dec. 1983 (45, nr. 30-74, nr.24)
ontbreekt: 8 sep. 1954-eind nov. 1954 (45, nr. 31-45, nr. 41)
26 jan. 1955-16 mrt. 1955 (46, nr. 5-46, nr. 11)
1956 (47, nr. 29, 31, 39, 40, 42, 43)
1957 (48, nr. 2,3,4,5,14- 20, 22-25, 28
1959 (50, nr. 10)
1960 (51, nr. 7)
1961 (52, nr. 9)
1983 (74, nr. 1-14, 16, 23, 25)
PM: 16 mrt. 1908 (3, nr. 2)
15 okt. 1909 (4, nr. 16)
IISG: 3 jan. 1910-27 aug. 1941 (4, nr. 21-36, nr. 33)
36, nr. 31
ontbreekt: 6, nr. 17
14, nr. 8
16, nr. 21
20, nr. 9
36, nr. 31
Achtergrond:
CNV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-