BNPP

Solidaridad blad

Ondertitel:
Informatiebulletin van Solidaridad, de interkerkelijke Aktie voor Latijns Amerika
dec. 1986 (2, nr. 4): Informatiebulletin van de interkerkelijke Aktie voor Latijns Amerika `solidaridad'
mrt. 1995 (11, nr.1): kwartaalblad van Solidaridad, interkerkelijke ontwikkelingsorganisatie voor Latijns Amerika
aug. 1998 (14, nr. 2): informatieblad van Solidaridad, interkerkelijke ontwikkelingsorganisatie voor Latijns Amerika
apr. 2005 (21, nr. 1): informatieblad van Solidaridad, interkerkelijke ontwikkelingsorganisatie.
Categorie:
VI/ontwikkeling
Verschenen:
mrt. 1985-heden = dec. 2005 (1, nr. 1-21, nr. 3)
Eigenaar:
Solidaridad
Uitgever:
Solidaridad, 's-Gravenhage
juni 1991: Solidaridad, Utrecht
Drukker:
Brouwer Offset, Utrecht
mrt. 1995 (11, nr. 1): Brouwer Utrecht
dec. 1998 (14, nr. 3): Hoonte Bosch & Keuning, Utrecht
apr. 1999 (15, nr. 1): Macula, Boskoop
Plaats van Uitgave:
's- Gravenhage
juni 1991(7, nr. 1): Utrecht
Frequentie:
4x p.j.
1997: 3x p.j.
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
10,00 p/j
dec. 1988: 12,50 p/j
dec. 1992: 15,00 p/j
dec. 2001: 7,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J. Maasen: mrt. 1995- dec. 1997 (11, nr. 1- 13, nr. 3)
F. Pruim: mrt. 1995- mrt. 1996 (11, nr. 1- 12, nr. 1)
M. Milder: mrt. 1995- apr. 1998 (11, nr. 1- 14, nr. 1)
B. van Gageldonk: aug. 1998-dec. 1998 (14, nr. 2- 14, nr. 3)
G. Boland: apr. 1999-okt. 2002 (15, nr. 1- 18, nr. 3) en nov. 2003-dec. 2005 (19, nr. 3- 21, nr.3)
B. Verkerke: mei 2003- mei 2003 (19, nr. 1- 19, nr. 1)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
in plaats van een gewone uitgave van Solidaridadblad verscheen in 2004 als (20, nr. 2) een brochure van de Stichting Made-by.
Bibliografische gegevens:
de titel op de titelpagina is meestal zoals de titel boven is gegeven, soms echter op de titelpagina of in het blad met een spatie of met een tussenstreepje (Solidaridad blad of Solidaridad-blad)
svv Presente en Informatiebulletin van Solidaridad
Autopsie:
KB: mrt. 1985-dec. 2005 (1, nr. 1- 21, nr. 3)
ontbreekt apr. 1992 (8, nr. 1)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-