BNPP

Soteria

Ondertitel:
Orgaan van de Protestants-Christelijke Artsen Organisatie in Nederland
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
sep/okt. 1956- dec. 1971 (1, nr. 1-15, nr. 12)
Eigenaar:
Protestants-Christelijke Artsen Organisatie in Nederland
Uitgever:
Drukkerij-Uitgeverij A.J. Oranje, 's-Gravenhage
Drukker:
Drukkerij-Uitgeverij A.J. Oranje, 's-Gravenhage
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/2m
nov. 1958 (3, nr. 1): 1 x p/m
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
1956: ± 250
Prijzen:
Lidmaatschap PCAO waarin begrepen abonnement op Soteria 10,00 p/j
apr. 1960 (4, nr. 4): 15,00 p/j
apr. 1967 (11, nr. 4): 20,00 p/j
Foto's:
vanaf dec. 1961 (5, nr. 12)
Tekeningen:
vanaf apr. 1962 (6, nr. 4)
Redactie:
J.A. van der Hoeven: sep/okt. 1956- jan. 1961 (1, nr. 1-5, nr. 1)
A. Hijmans: sep/okt. 1956-jan. 1962 (1, nr. 1-6, nr. 1)
J.F. Jonkers: sep/okt. 1956-juli 1958 (1, nr. 1-2, nr. 6)
J. Mooij (secretaris): sep/okt. 1956-dec. 1971 (1, nr. 1-15, nr. 12)
R. Fentener van Vlissingen: sep. 1957-feb. 1959 (2, nr. 1-3, nr. 4)
J.J. Miedema: jan. 1959-jul/aug. 1968 (3, nr. 3-12, nr. 7/8)
Sj. Hoekstra: nov. 1959-dec. 1968* (3, nr. 13-12, nr. 12*)
M.J. Elzinga: feb. 1961-nov. 1961 (5, nr. 2-5, nr. 11)
P.J.E. Hovingh: feb. 1962-dec. 1971 (6, nr. 2-15, nr. 12)
H.J. Oskam: feb. 1962-dec. 1971 (6, nr. 2-15, nr. 12)
T. Pouwels: sep. 1968-dec. 1971 (12, nr. 9-15, nr. 12)
M. Timmer: jan. 1970*dec. 1971 (14, nr. 1*-15, nr. 12)
Medewerkers:
J.W. Bruins: sep/okt. 1956- mrt. 1963 (1, nr. 1-7, nr. 3)
J.C.J. Burkens: sep/okt. 1956-dec. 1971 (1, nr. 1-15, nr. 12)
P.S.F. Dupuis: sep/okt. 1956-dec. 1971 (1, nr. 1-15, nr. 12)
M.J. Elzinga: sep/okt. 1956-mrt. 1959 (1, nr. 1-3, nr. 5)
C.P. Engel: sep/okt. 1956-dec. 1971 (1, nr. 1-15, nr. 12)
J.P. De Jong: sep/okt. 1956-dec. 1971 (1, nr. 1-15, nr. 12)
L. van Loon: sep/okt. 1956-dec. 1971 (1, nr. 1-15, nr. 12)
J.H. Plokker: sep/okt. 1956- dec. 1971 (1, nr. 1-15, nr. 12)
B.J. Westerbeek van Eerten: sep/okt. 1956-jul/aug. 1963 (1, nr. 1-7, nr. 7/8)
R.J. Wolvius: sep/okt. 1956-jul/aug. 1963 (1, nr. 1-7, nr. 7/8)
P.J. Waardenburg: sep/okt. 1956-mei 1965 (1, nr. 1-9, nr. 5)
R. Hornstra: jan. 1957-dec. 1971 (1, nr. 3-15, nr. 12)
Jhr. H. de Ranitz: mei 1957-jul/aug. 1963 (1, nr. 5-7, nr. 7/8)
J.A. van der Hoeven: feb. 1961-dec. 1971 (5, nr. 2-15, nr. 12)
M.H. Cohen Stuart: sep. 1963-dec. 1971 (7, nr. 9-15, nr. 12)
A.C. Drogendijk: sep. 1963-dec. 1971 (7, nr. 9-15, nr. 12)
J.C. van Es: sep. 1963-dec. 1971 (7, nr. 9-15, nr. 12)
J. Leyns: sep. 1963-dec. 1971 (7, nr. 9-15, nr. 12)
F.A. Nelemans: sep. 1963-dec. 1971 (7, nr. 9-15, nr. 12)
Chr. L. Rümke: sep. 1963-dec. 1971 (7, nr. 9-12, nr. 1)
R.L. Zielhuis: mei 1964-dec. 1971 (8, nr. 5-15, nr. 12)
Speciale nummers:
dec. 1961 (5, nr. 12): In memoriam Dr. M.J. Elzinga
nov. 1967 (11, nr. 11): 1927-Dokter Jacob Mooij-1967
Bibliografische gegevens:
deels oi dan wel va Dienst der genezing
jaargang 3 loopt van nov. 1958-dec. 1959 (3, nr. 1-3, nr. 14)
Autopsie:
TUKOS: sep/okt. 1956-dec. 1971 (1, nr. 1-15, nr. 12)
ontbreekt: 1969 (13, nr. 1-13, nr. 12)
1971 (15, nr. 5, 11)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-