BNPP

Stichting Schuilplaats

Ondertitel:
-
Categorie:
V/pol/opinie
Verschenen:
zd 1985-dec. 1992 (1, nr. 1-8, nr. 4)
Eigenaar:
Stichting Schuilplaats, Veenendaal
Uitgever:
Stichting Schuilplaats, Veenendaal
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Veenendaal
Frequentie:
4 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
A
april 1989 (5, nr. 1/2): B
Oplage:
-
Prijzen:
gratis voor donateurs, kerkeraden en samenwerkende organisaties
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
G. van Brenk: zd 1986-dec. 1992 (2, nr. 2-8, nr. 4)
M. Dankers: zd 1986- aug. 1991 (2, nr. 2-7, nr. 3)
D.W. Stoffer: zd 1986-dec. 1992 (2, nr. 2-8, nr. 4)
G.A. Wilbrink: zd 1986dec. 1992 (2, nr. 2-8, nr. 4)
F.M. Paas-Koekoek: mrt. 1992- dec. 1992 (8, nr. 1-8, nr. 4)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
in het eerste nummer (eerste jaargang nr. 1, 1985) is in de inleiding het volgende te lezen: `De Stichting wil onder Gods zegen hulpverlenend bezig zijn voor mensen in nood rond de beide zuilen van bestrijding van abortus provocatus en euthanasie en op medisch-sociaal terrein. Een schuilplaats biedt opvang en bescherming bij dreigend gevaar ...' va juni 1993 (9, nr. 1/2): Schuilplaats en vervolgens va juni 2001 (17, nr. 1/2): Schuilplaats nieuws met doorlopende nummering
Autopsie:
HDC: zd 1986 (2, nr. 2)
KB: 1985 (1, nr. 1)
1987-dec 2004 (3, nr.1/2- 20, nr. 4)
Achtergrond:
Refo
Literatuur:
-
Vindplaats:
-