BNPP

de Stim fen Fryslân 26 okt.1945 (zj, zn) De stim fan Fryslân; 7 mrt. 1958 (zj, nr. 1284): De stim fen Fryslân

Ondertitel:
Kristlik wykblêd
Bifrijingsnûmer (zj, zn): Kristlik Frysk wykblêd, Utjefte fen it Kristlik Frysk Selskip jan. 1968 (38, nr. 1): Kristlik Frysk wykblêd, Utjefte fan it Kristlik Frysk Selskip en (it) Roomsk Frysk Boun
Categorie:
III/nieuwsblad
Verschenen:
3 feb. 1928-sep. 1996 (zj, nr. 1-66, nr. 1) en aug. 1927 (0- nummer)
niet verschenen 12 dec. 1941-apr. 1945
Eigenaar:
Kristlik Fryske Parsforiening, Ljouwert
8 juni 1945 (nr. 723): Kristlik Frysk Selskip, Ljouwert
zd 1968 (38, nr. 5): Kristlik Frysk Selskip en It Roomsk Frysk Boun, Ljouwert
Uitgever:
Kristlik Fryske Parsforiening, Ljouwert
8 juni 1945 (nr. 723): Kristlik Frysk Selskip, Ljouwert
zd 1968 (38, nr. 5): Kristlik Frysk Selskip en It Roomsk Frysk Boun, Ljouwert
Drukker:
H. Doevendans, Snits
7 feb. 1931 (nr. 158): Drukkerij `De Oldehove', Ljouwert
20 feb. 1931 (nr. 160): Drukkerij T. van der Weij, Ljouwert
Bifrijingsnûmer (zj, zn): A. Jongbloed CV, Ljouwert
5 juni 1945 (zj, nr. 726): fa. A.J. Osinga, Bolsward
23 mei 1947 (zj, nr. 826): T. v.d. Weij, Ljouwert
jan. 1968 (38, nr. 1): Drukkerij Friesch Dagblad, Ljouwert
Plaats van Uitgave:
Ljouwert
Frequentie:
1 x p/w
7 jan. 1966 (nr. 1594): 2 x p/m (24 nummers)
1968 (38): 11 x p/j
1974 (36*): 10 x p/j
1991 (61*): 6 x p/j
1996 (66*): 1 nummer
Omvang:
III
1945: I
1946: II
1968: III
1974: I
1983: II
Formaat:
E
Befrijingsnûmer (zj, zn): B
5 juni 1945 (zj, nr. 726): C
4 mei 1951 (zj, nr. 1009): D
5 mei 1952 (zj, nr. 1052): C
jan. 1968 (38, nr. 1): A
jan. 1974 (36, nr. 1*): D
jan. 1983 (53, nr. 1*): B
Oplage:
-
Prijzen:
3,00 p/j
27 apr. 1928 (zj, nr. 13): 3,00 p/j, buiten Nederland 3,75 p/j
29 mei 1945 (ongenummerd): 5,00 p/j voor leden van het Kristlik Frijsk Selskip, anderen 6,00 p/j, losse nummers 0,10
28 dec. 1945 (zj, nr. 755): 4,20 p/j voor leden van het Kristlik Frijsk Selskip, anderen 4,50 p/j, losse nummers 0,10
9 jan. 1953 (zj, nr. 1075): 5,30 p/j
30 nov. 1956 (zj, nr. 1231): 8,50 p/j
6 juli 1962 (zj, nr. 1458): 9,00 p/j
3 feb. 1967 (zj, nr. 1621): 10,00 p/j
feb. 1972 (34, nr. 2): 15,00 p/j
nov. 1980 (42, nr. 9: 17,50 p/j
apr. 1986 (56, nr. 4: 20,00 p/j, losse nummers 2,50
juli 1992 (62, nr. 3: 20,00 p/j, losse nummers 3,50
Foto's:
ja, vanaf 13 jan. 1933 (zj, nr. 259)
Tekeningen:
ja, vanaf 4 aug. 1933 (zj, nr. 288)
Redactie:
E.B. Folkertsma (hoofdredacteur): 3 feb. 1928-12 dec. 1941 (zj, nr. 1-zj, nr. 722) en Bifrijingsnûmer-9 okt. 1959 (zj, zn-zj, nr. 1344)
H.S. van Houten: 3 feb. 1928-30 jan. 1931 (zj, nr. 1-zj, nr. 157)
F. Minnema: 3 feb. 1928-12 sep. 1930 (zj, nr. 1-zj, nr. 137)
W. Kok: 19 sep. 1930-12 dec. 1941 (zj, nr. 138-zj, nr. 722)
H. Algra: 7 feb. 1931-12 dec. 1941 (zj, nr. 158-zj, nr. 722)
D. van der Ploeg: 3 nov. 1961-31 jan. 1964 (zj, nr. 1429-zj, nr. 1519)
J. Kingma-Van Tuinen: 30 mrt. 1962-3 aug. 1962 (zj, nr. 1449-zj, nr. 1460)
B. Smilde: 30 mrt. 1962-13 mei 1966 (zj, 1449-zj, nr. 1603)
Joh. Terpstra: 30 mrt. 1962-16 juli 1965 (zj, nr. 1449-zj, nr. 1578)
Tr. Riemersma: 17 aug. 1962-21 dec. 1962 (zj, nr. 1461-zj, nr. 1475)
J. Dotinga: 3 jan. 1964-jan. 1969 (zj, nr. 1515-39, nr. 1)
W. Bergsma: 7 feb. 1964-29 dec. 1967* (zj, nr. 1520-zj, nr. 1645)*
S. v.d. Weg: 30 juli 1965-sep. 1971 (zj, nr. 1579-33, nr. 8*)
D. Wiersma: 27 mei 1966-dec. 1967 (zj, nr. 1604-zj, nr. 1645)
M. Brandsma: jan. 1968- okt. 1969 (, 38, nr. 1-31, nr. 9)*
H. Oldenhof: jan. 1968 (38, nr. 1)
T. Kingma: juni/juli 1969-apr. 1988 (39, nr. 6-58, nr. 4)
D. Zeinstra: dec. 1969 (31, nr. 11)*
L. Jongema: sep. 1970-apr/mei 1992 (32, nr. 8-62, nr. 2)*
J. de Jong: okt. 1971-dec. 1973 (33, nr. 9-35, nr. 11)*
J. Knol: nov. 1974 (36, nr.9)
S. de Jong: mrt. 1982-juni/juli 1989 (43, nr. 3-59, nr. 6)
D. Hibma: mei 1988-okt. 1990 (58, nr. 5-60, nr. 5)
W. v.d. Werf: aug. 1990 (60, nr. 4)
in het losse laatste nummer van 1996 wordt de redactie niet meer vermeld
Medewerkers:
H. Algra: 3 feb. 1928-30 jan. 1931 (zj, nr. 1-zj, nr. 157)
S.E. Wendelaar Bonga: 3 feb. 1928-25 apr. 1941 (zj, nr. 1-zj, nr. 689)
J. Bootsma: 3 feb. 1928-10 jan. 1930 (zj, nr. 1-zj, nr. 102)
A.J. Bouma: 3 feb. 1928-25 apr. 1941 (zj, nr. 1-zj, nr. 689)
O.A. Bouma: 3 feb. 1928-25 apr. 1941 (zj, nr. 1-zj, nr. 689)
J.W. Buising: 3 feb. 1928-5 juni 1931 (zj, nr. 1-zj, nr. 175)
D. van Dijk: 3 feb. 1928-10 okt. 1930 (zj, nr. 1-zj, nr. 141)
R.Dijkstra: 3 feb. 1928-30 nov. 1928 (zj, nr. 1-zj, nr. 44)
J. Fennema: 3 feb. 1928-25 apr. 1941 (zj, nr. 1-zj, nr. 689)
K. Fokkema: 3 feb. 1928-25 apr. 1941 (zj, nr. 1-zj, nr. 689)
S. Greijdanus: 3 feb. 1928-31 jan. 1930 (zj, nr. 1-zj, nr. 105)
I. de Jong: 3 feb. 1928-25 apr. 1941 (zj, nr. 1-zj, nr. 689)
F. Schurer: 3 feb. 1928-25 apr. 1941 (zj, nr. 1-zj, nr. 689)
M.S.E. Visser: 3 feb. 1928-25 apr. 1941 (zj, nr. 1-zj, nr. 689)
W.S. de Vries: 3 feb. 1928- 25 apr. 1941 (zj, nr. 1-zj, nr. 689)
C. van der Woude: 3 feb. 1928-25 apr. 1941 (zj, nr. 1-zj, nr. 689)
W. Kok: 7 feb. 1930-12 sep. 1930 (zj, nr. 106-zj, nr. 137)
S. v.d. Linde: 7 feb. 1930-6 okt. 1939 (zj, nr. 106-zj, nr. 610)
S.M. v.d. Galiën: 25 juli 1930-25 apr. 1941 (zj, nr. 130-zj, nr. 689)
F. Minnema: 3 okt. 1930-6 okt. 1939 (zj, nr. 140-zj, nr. 610)
F. Boonstra: 7 feb. 1931-25 apr. 1941 (zj, nr. 158-zj, nr. 689)
H.S. van Houten: 7 feb. 1931-25 apr. 1941 (zj, nr. 158-zj, nr. 689)
U. van Houten: 7 feb. 1931-25 apr. 1941 (zj, nr. 158-zj, nr. 689)
S.E. Wesbonk: 7 feb. 1931-25 apr. 1941 (zj, nr. 158-zj, nr. 689)
D.J. de Witte: 7 feb. 1931-25 apr. 1941 (zj, nr. 158-zj, nr. 689)
S. Wouda: 7 feb. 1931-17 mei 1935 (zj, nr. 158-zj, nr. 381)
M. Brandsma: 25 nov. 1932-25 apr. 1941 (zj, nr. 252-zj, nr. 689)
J. Piebenga: 13 okt. 1939-25 apr. 1941 (zj, nr. 611-zj, nr. 689)
J. Wiersma: 13 okt. 1939-25 apr. 1941 (zj, nr. 611-zj, nr. 689)
A.D. Wumkes: 13 okt. 1939-25 apr. 1941 (zj, nr. 611-zj, nr. 689)
na 25 apr. 1941 (zj, nr. 689) worden geen medewerkers meer genoemd
E.B. Folkertsma: 3 jan. 1964-28 apr. 1967 (zj, nr. 1515-zj, nr. 1627)
Speciale nummers:
zd (zj, zn): Befrijingsnûmer
12 apr. 1946 (zj, nr. 770): `Bitinkingsnûmer 15 april `45-15 april `46 Fryslân's Bifrijing'
14 mei 1948 (zj, nr. 875): 1908 Kristlyk Frysk Selskip 1948
23 mei 1958 (zj, nr. 1293): 1908 Jubileumsnûmer 1958
mei 1983 (53, nr. 5): 75 jier K.F.S.
dec. 1990 (60, nr. 6) en feb. 1991 (61, nr. 1): Gecombineerd bijzonder nummer `mei de dea foareagen' met gedichten en tekeningen
sep. 1966 (66, nr. 1): `Dit nûmer feskynt as in bysunder numer fan `De Stim fan Fryslan'.
Bibliografische gegevens:
m.i.v. 1968 wo De katholike Fries
5 jan. 1968 (zj, nr. 1645) is onjuist gedateerd en moet zijn 29 dec. 1967 (zj, nr. 1645)
* de jaargangnummering kan men tenminste inconsistent noemen: van aug. 1969 (39, nr. 7) naar sep. 1969 (31, nr. 8) wordt de jaargang 31 i.p.v. de te verwachten voortzetting van jaargang 39
deze onverwacht gewijzigde nummering wordt consequent voortgezet tot het decembernummer van 1981 dat wordt aangegeven als 42, nr. 10 i.p.v. het te verwachten 43, nr. 10
vervolgens wordt 1982 (opnieuw) jaargang 43 en 1983 jaargang 53
jan. 1994 = 63, nr. 1, feb. 1994 = 63, nr. 2, mrt. 1994 gaat weer verder als te verwachten: 64, nr. 3
vanaf zj, nr. 1284 (7 mrt. 1958) veranderd de lay-out van de kop. Behalve een ander lettertype wordt er nu ook gebruik gemaakt van een tekening van een zeilschip (links van de titel). Deze kop houdt stand tot dec. 1967 (zj, nr. 1645)
vanaf 1968 nieuwe lay-out en formaat (titelblad in kleur)
vanaf 1974 nieuwe lay-out en formaat (zwart/ wit)
vanaf 1983 nieuwe lay-out en formaat (zwart/wit)
niet verder verschenen
Autopsie:
TUKBW: aug. 1927 (0-nummer)
3 feb. 1928-28 apr. 1933 (nr. 1-nr. 274)
9 juni 1933-12 dec. 1941 (nr. 280-nr. 722)
ontbreekt: 5 mei 1933-2 juni 1933 (nr. 275-nr. 279)
9 apr. 1937 (nr. 480)
10 sep. 1937 (nr. 502)
11 feb. 1938 (nr. 524)
27 dec. 1940 (nr. 672)
5 dec. 1941 (nr. 721)
VUA: zd 1945 (zj, zn) (Befrijingsnûmer)
15 mei 1945 (zj, zn)
29 mei 1945 (zj, zn)
5 juni 1945-29 dec. 1967 (zj, nr. 726-nr. 1645)
jan. 1968-sep. 1996 (38, nr. 1-66, nr. 1)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-