BNPP

de Strijder voor Gods koninkrijk

Ondertitel:
Christen-Revolutionair maandblad, orgaan van de `Broederschap in Christus'
nov. 1920 (2, nr. 1): maandblad voor de Broederschap in Christus en van den Christelijken Bond tegen het Militairisme
Categorie:
V/pol/opinie
Verschenen:
nov. 1919-juni 1925 (1, nr. 1-6, nr. 6)
Eigenaar:
Broederschap in Christus
jan. 1925 (6, nr. 1): Broederschap in Christus en Christelijke Bond tegen het Militairisme
Uitgever:
Broederschap in Christus
jan. 1925 (6, nr. 1): Broederschap in Christus en Christelijke Bond tegen het Militairisme
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Bilthoven
jan. 1925 (6, nr. 1): Blaricum
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
0,75 p/j, losse nummers 0,05
mrt. 1922 (3, nr. 3): 1,00 p/j
jan. 1925 (6, nr. 1): 1,50 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
jan. 1925 (6, nr. 1) sgm De Olijftak, orgaan van de Christelijke Bond tegen het militairisme, waarvan geen nummers zijn gevonden
va Komende tijden
extra nummer mei 1923 diende ter rectificatie van wat daarvóór is misgegaan vanwege redactionele problemen
Autopsie:
PM: nov. 1919 (1, nr. 1)
feb. 1920 (1, nr. 4)
apr. 1920 (1, nr. 6)
jan. 1924 (5, nr. 1)
jan. 1925 (6, nr. 1)
juni 1925 (6, nr. 6)
IISG: nov. 1919-juni 1926 (1, nr. 1-6, nr. 6)
extra nummer mei 1923
ontbreekt: jan. 1923 (4, nr. 1)
Achtergrond:
ChrSoc
Literatuur:
-
Vindplaats:
-