BNPP

Stromen van Kracht

Ondertitel:
maandblad
jan. 1960 (nr. 74): het orgaan van de opwekkingsbeweging `stromen van Kracht'
dec. 1960 (8, nr. 84): het orgaan van de (interkerkelijke) opwekkingsbeweging `stromen van Kracht'
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
dec. 1953-dec. 1959 (nr. 1-nr. 73)
Eigenaar:
Stromen van Kracht
Uitgever:
Stromen van Kracht, Bilthoven
ook: Stromen van Kracht, Baarn
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Bilthoven
ook: Baarn
ook: Bussum
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
2,50 p/j, losse nummers 0,25
jan. 1959 (zj, nr. 50): 4,00 p/j, losse nummers 0,35
later: gratis
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
C. Ottow-Bontje: juni 1954*-juni 1955 (zj, nr. 7*-zj, nr. 19)
E. van Riemsdijk: juni 1954*-aug. 1954 (zj, nr. 7*-zj, nr. 9)
M.A. Veenendaal: juni 1954*-aug. 1954 (zj, nr. 7*-zj, nr. 9)
W.W. Verhoef: juni 1954*juli /aug. 1956 (zj, nr. 7*-zj, nr. 33)
K. Hoekendijk (eindredacteur): juni 1954*-jan. 1957 (zj, nr. 7*-zj, nr. 38)
K. Hoekendijk: feb. 1957-dec. 1965 (zj, nr. 39-10, nr. 136)
H. Kuylman: sep. 1954-jan. 1957 (zj, nr. 10-zj, nr. 38)
Joh. Starrenburg: sep. 1954-jan. 1957 (zj, nr. 10-zj, nr. 38)
J.P. Hardenberg: sep. 1956-jan. 1957 (zj, nr. 34-zj, nr. 38)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
jaargangnummering inconsistent
va Opwekking, orgaan van Stromen van Kracht
aangenomen mag worden dat de (meeste) redacteuren die er in juni 1954 blijken te zijn zitting hebben gehad vanaf dec. 1953
Autopsie:
VUA: juni 1954-dec. 1959 (nr. 7-nr. 73)
ontbreekt: nr. 11-nr. 16)
Achtergrond:
Evangelical
Literatuur:
-
Vindplaats:
-