BNPP

Technische gids voor confessionele en overheidsinstellingen

Ondertitel:
1941(11): 14-daags tijdschrift voor kloosters en pastorieën, semenaries en scholen, ziekenhuizen en gestichten, met maandelijkse uitgave Voeding- en Huishoudgids
1942 (12)
Categorie:
VI/zorg/organisatie
Verschenen:
1941-1954 (11-23)
Eigenaar:
NV Uitgeversmaatschappij Diligentia, Amsterdam
Uitgever:
NV Uitgeversmaatschappij Diligentia, Amsterdam
Drukker:
NV Uitgeversmaatschappij Diligentia, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/2w
Omvang:
V
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
jan. 1941 (11, nr.260 (1)): 5,00 p/j
buitenland 7,50 p/j
losse nummers . 0,25
1951: 5,25 p/j inc. supplement
jan. 1954 (23, nr.519): 7,50 p/j.
losse nummers 0,40.
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
H. Schnabel (hoofdredacteur): jan. 1941-juni 1941 (11, nr.260(1)-11, nr.280 (12)
W. Kortekaas: jan. 1941-juni 1941 (11, nr.260(1)-11, nr.280(12)
W. Blaisse: jan. 1941-1954 (11, nr.260 (1)-23, zn)
I. Leesberg: jan. 1941-juni 1941 (11, nr.260(1)-11, nr.280(12)
B. de Macker: jan. 1941-juni 1941 (11, nr.260(1)-11, nr.280(12)
W. Kortekaas (hoofdredacteur): okt. 1941-juni 1946 (11, nr.280 (12)-15, nr.329(19)
J. Bijsterbosch: mrt. 1942-juni 1946 (12, nr. 285(1)-15, nr. 329(19)
J. Stalpers: jan. 1946-jan. 1948 (15, nr.311(1)-17, nr.364)
J. Steenhuis: jan. 1946-jan. 1948 (15, nr.311(1)-17, nr.364)
L. Knuvelder (hoofdredacteur): sept. 1946-sep. 1953 (15, nr. 311(1)-22, zn)
J.J. Moerkerk: jan. 1949-1954 (18, nr. 389-23, zn)
J.J.H. de Jong: jan. 1948-jan. 1949 (17, nr. 363-18, nr. 389)
H.J.H. Puts: jan. 1949-okt. 1949 (18, nr. 389-18, nr. 408)
W.H.J.Hol: jan. 1949-zd 1954 (18, nr. 389-23, zn)
G.F. de Wit: juni 1949-1954 (18, nr. 400-23, zn)
J. Lagerweij: zd 1953-zd 1954 (22, zn -23, zn)
J.W.A. Renssen: 1954 (23, zn)
Medewerkers:
zeer groot (wisselend) aantal uit diverse vakgebieden.
Speciale nummers:
jaarlijks Jaarbeursnummers
maandelijkse uitgave van het blad: Voeding- en Huishoudgids.
Bibliografische gegevens:
het is niet duidelijk wat de achtergrond is van de nevennummering in het redactie-gedeelte
met supplement: Voeding- en huishoudgids voor confessionele en overheidinstellingen en Voeding- en Huishoudgids voor ziekenhuis en instelling. svv Technische gids voor R.K. kerk en pastorie, seminarie en school, ziekenhuis en gesticht, ter voorlichting op technisch en economisch gebied en Protestante technische economische huishoudelijke gids
ook odt Technische gids
1941 (11) odt Technische gids voor katholieke instellingen ter voorlichting op technisch en economisch gebied. va Technische gids voor ziekenhuis en instelling: veertiendaags technisch en economisch vakblad voor besturen, directies, leidinggevende functionarissen, adviseurs en architecten van ziekenhuizen en instellingen
in 1945 is niets verschenen
Autopsie:
KUN: jan. 1941-dec. 1954 (11, nr.260-23, nr.544)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-