BNPP

het Textielarbeidersblad

Ondertitel:
gewijd aan de sociale en economische belangen der christelijke textielarbeiders
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
20 juni 1912-16 aug. 1941 (1, nr. 1-30, nr. 16)
Eigenaar:
Nederlandsche Christelijke Textielarbeidersbond `Unitas'
Uitgever:
Nederlandsche Christelijke Textielarbeidersbond `Unitas', Enschede
Drukker:
Drukkerij Joh. Drost, Enschede
1 apr. 1925 (14, nr. 7): Edecea, Hoorn
Plaats van Uitgave:
Enschede
Frequentie:
1 x p/w
6 mei 1915: 1 x p/m
Omvang:
III
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
1,60 p/j
1,20 p/j
1,80 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
H. Verveld: 20 juni 1912-27 mei 1921 (1, nr. 1-10, nr. 11)
H. Amelink: 6 mei 1915-23 mrt. 1916 (4, nr. 9-5, nr. 6)
G. Ekkel: 6 mei 1915-16 aug. 1941 (4, nr. 9-30, nr. 16)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
27 mei 1921 (10, nr. 11): Feestnummer 25 jaar Unitas en H. Verveld 25 jaar voorzitter
31 juli, 9 aug. en 21 aug. 1941 verschijnen nog enkele propagandanummers van de gelijkgeschakelde vakbeweging
Bibliografische gegevens:
vv Unitas (I), orgaan van christelijke katoenbewerkers en va Unitas (II), mededeelingen van den Nederlandschen Christelijken Textielarbeidersbond
Autopsie:
IISG: 20 juni 1912-16 aug. 1941 (1, nr. 1-30, nr. 16)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-