BNPP

Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

Ondertitel:
-
Categorie:
III/wetenschap
Verschenen:
mrt. 1998-heden = dec. 2003 (1, nr. 1-6, nr. 4)
Eigenaar:
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
Uitgever:
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, Gouda
Drukker:
Uitgeverij Eburon, Delft
Plaats van Uitgave:
Gouda
Frequentie:
4 x p/j
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
35,00 p/j en 55,00 p/j voor het buitenland, losse nummers 10,00
mrt. 2001 (4, nr. 1): 37,50 p/j en 57,50 p/j voor het buitenland, losse nummers 10,00
mrt. 2002 (5, nr. 1): 19,00 p/j en 27,00 p/j voor het buitenland, losse nummers 5,00
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
W.J. van Asselt (voorzitter): mrt. 1998-heden (1, nr. 1-6, nr. 4)
E. Geudeke (secretaris): mrt. 1998-heden (1, nr. 1-6, nr. 4)
P.H.A.M. Abels (eindredacteur): mrt. 1998-heden (1, nr. 1-6, nr. 4)
P.J.H.F.M. van Besouw: mrt. 1998-heden (1, nr. 1-6, nr. 4)
T.G. Kootte: mrt. 1998-heden (1, nr. 1-6, nr. 4)
J. van Sluis: mrt. 1998-sep. 2000 (1, nr. 1-3, nr. 3)
A.Ph.E. Wouters: mrt. 1998-heden (1, nr. 1-6, nr. 4)
G.E.A. Ackermans: mrt. 1999-heden (2, nr. 1-6, nr. 4)
G. den Hartogh: dec. 2000-mrt. 2001 (3, nr. 4-4, nr. 1)
Medewerkers:
F.A. van Lieburg: sep. 1998- mrt. 2002 (1, nr. 3-5, nr. 1)
Th. Clemens: dec. 1998 (1, nr. 4)
T. Barnard: mrt. 1999- heden (2, nr. 1-6, nr. 4)
I. van der Lugt: mrt. 1999-dec. 2002 (2, nr. 1-5, nr. 4)
J. van Sluis: dec. 2000-heden (3, nr. 4-6, nr. 4)
J.-D. Snel: mrt. 2002-heden (5, nr. 1-6, nr. 4)
J. de Jong: jun. 2002-heden (5, nr. 2-6, nr. 4)
Speciale nummers:
dec. 1998 (1, nr. 4): Supplement: Bibliografie betreffende de Nederlandse Kerkgeschiedenis 1996/1997
Bibliografische gegevens:
vv Kerktijd, Contactblad van de Vereniging voor Neder landse Kerkgeschiedenis
Autopsie:
TUKBW: mrt. 1998-dec. 2003 (1, nr. 1-6, nr. 4) cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-