BNPP

de Tolk

Ondertitel:
officieel orgaan van den Kerkeraad van de Vereenigde Doopsgezinde gemeente te Amsterdam
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
dec. 1938-zd 1947 (1, nr. 1-9, nr. 17)
vermoedelijk niet verschenen nov. 1941-herfst 1945
Eigenaar:
Vereenigde Doopsgezinde gemeente te Amsterdam, Amsterdam
Uitgever:
Vereenigde Doopsgezinde gemeente te Amsterdam, Amsterdam
15 juli 1939 (1, nr. 8): Drukkerij Plantijn, Amsterdam
Drukker:
15 juli 1939 (1, nr. 8): Drukkerij Plantijn, Amsterdam
dec. 1945* (8, nr. 3*): Druk De Bussy, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
-
Redactie:
L. Alma: dec. 1938-dec. 1945 (1, nr. 1-8, nr. 3)
J.W. Blooker: dec. 1938-dec. 1945 (1, nr. 1-8, nr. 3)
A. le Cosquino de Bussy: dec. 1938-dec. 1945 (1, nr. 1-8, nr. 3)
J.D. Dozy: dec. 1938-dec. 1945 (1, nr. 1-8, nr. 3)
F. Dijkema: dec. 1938-okt. 1941 (1, nr. 1-3, nr. 12)
T.O. Hylkema (eindredacteur): dec. 1938-dec. 1945 (1, nr. 1-8, nr. 3)
C. Koolen: dec. 1938-dec. 1945 (1, nr. 1-8, nr. 3)
O.L. van der Veen: dec. 1938-dec. 1945 (1, nr. 1-8, nr. 3)
A.C. van Zeggelen: dec. 1938-apr. 1941 (1, nr. 1-3, nr. 6)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Berichten en Mededeelingen van de Vereenigde Doopsgezinde gemeente te Amsterdam
het is waarschijnlijk dat okt. 1941 (3, nr. 12) het laatste nummer in WO II van De Tolk geweest is, hoewel de opvolger eerst op 15 januari 1942 voor het eerst uitkwam
Autopsie:
UvA: dec. 1938-okt. 1941 (1, nr. 1-3, nr. 12)
IISG: dec. 1945 (8, nr. 3)
de nummers die volgens Picarta in UvA aanwezig zouden zijn (4, nr. 1-4, nr. 4, 7, nr. 11-9, nr. 17) waren niet te vinden
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
Dpsgez
Literatuur:
-
Vindplaats:
-