BNPP

Unitas

Ondertitel:
Mededeelingen van den Nederlandschen Christelijken Textielarbeidersbond
aug. 1946 (zj, nr. 11): Mededeelingen van den Nederlandschen Christelijken Bond van arbeiders en arbeidsters in de Textiel- en Kledingbedrijven `Unitas'
feb. 1947 (zj, nr. 17): Mededeelingen van den Nederlandschen Christelijken Bond van arbeiders en arbeidsters in de Textiel- en Kledingbedrijven `Unitas'. Daar is geschreven dat de mensch bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle Woord Gods, Luk. 4: 4. Voor waarheid, vrijheid, recht
juli 1947 (zj, nr. 23): Orgaan van de Nederlandse Christelijke Bond van werknemers in de Textiel- en Kledingbedrijven `Unitas'. Daar is geschreven dat de mensch bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle Woord Gods, Luk. 4: 4. Voor waarheid, vrijheid, recht
18 jan. 1954 (43, nr. 2): Orgaan van de Nederlandse Christelijke Bond van werknemers in de Textiel- en Kledingbedrijven `Unitas'. `Daar is geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat', Matth. 4: 4. Voor waarheid, vrijheid, recht
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
aug. 1945-30 dec. 1971 (zj, nr. 1-52, nr. 24)
Eigenaar:
Nederlandsche Christelijke Textielarbeidersbond
aug. 1946 (zj, nr. 11): Nederlandsche Christelijke Bond van arbeiders en arbeidsters in de Textiel- en Kledingbedrijven `Unitas'
juli 1947 (zj, nr. 23): Nederlandse Christelijke Bond van werknemers in de Textiel- en Kledingbedrijven `Unitas'
Uitgever:
Nederlandsche Christelijke Textielarbeidersbond, Utrecht
aug. 1946 (zj, nr. 11): Nederlandsche Christelijke Bond van arbeiders en arbeidsters in de Textiel- en Kledingbedrijven `Unitas', Utrecht
juli 1947 (zj, nr. 23): Nederlandse Christelijke Bond van werknemers in de Textiel- en Kledingbedrijven `Unitas', Utrecht
Drukker:
Libertas, Utrecht
1947: -
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
wisselend
1 x p/m
13 sep. 1949 (zj, nr. 25): 2 x p/m
28 jan. 1957 (46, nr. 1): 1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
B
jan. 1946 (nr. 2): C
Oplage:
juni 1947 (nr. 21): 5362 leden
10 dec. 1949 (38, nr. 22): 7000
Prijzen:
8 jan. 1949 (38, nr. 1): 2,50 p/j
bondsleden vermoedelijk gratis
1952 (41): -
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J. Wind: mei 1946-13 feb. 1956 (zj, nr. 6-45, nr. 4)
J. Nieuwenhuis: 2 juli 1956 (45, nr. 14)
nadien geen vermelding meer
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
mrt. 1956 (45, nr. 7): Jubileumnummer `60 jaar'
okt. 1962 (51, nr. 10): Propagandanummer
Bibliografische gegevens:
svv Onze klaroen en Het textielarbeidersblad, fusie van PC- en RK-periodiek
ter onderscheiding van het gelijknamige periodiek, uitgegeven van 1899 tot 1921, eveneens door de Nederlandsche Christelijke Textielarbeidersbond (Unitas I) wordt het hier beschreven blad in deze bibliografie aangeduid als Unitas II
in aug. 1945 begint het blad zonder jaargangtelling, in de loop der jaren verschijnt soms iets dergelijks waarbij in jan. 1949 dan jaargang 8, nr. 1 verwacht zou mogen worden, maar plotseling wordt 38, nr. 1 aangegeven, kennelijk in fictieve voortzetting van Het Textielarbeidersblad, dat voor het laatst uitkwam op 16 aug. 1941 (30, nr. 16)
Autopsie:
HDC: jubileumnummer 1956
IISG: aug. 1945-30 dec. 1971 (nr. 1-52, nr. 24)
Achtergrond:
CNV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-