BNPP

Vervolgd Christendom

Ondertitel:
Nederlandse uitgave van Underground Evangelism
mei 1974: informatieorgaan van de gelijknamige stichting
maart 1992: Nieuws uit het Oost-West Zendingscentrum in Almere
Categorie:
III/zending
Verschenen:
dec. 1972-juni 1992 (nr.1-nr. 182)
Eigenaar:
Stichting Vervolgd Christendom
Uitgever:
Stichting Vervolgd Christendom,Barneveld
april 1974: Stichting Vervolgd Christendom, Soest
1984: Stichting Vervolgd Christendom, Naarden
1991: Oost- West Zendingscentrum Almere
Drukker:
Bosch&Keuning, Baarn
1980 (nr. 77): Habo/ Dacosta, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Barneveld
apr. 1974: Soest
1984: Naarden
1991: Almere
Frequentie:
± 6 x p/j
1975
1 x p/m
1985: 10 x p/j
1986: 7 x p/j
1987: 4 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
via giften
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
W.R.Repko: juni 1974-okt. 1981 (nr. ?-nr. 88)
J. ter Maat: nov. 1981-juni 1992 (nr. 89-nr. 182)
E.H. van der Leer-Paul: sep. 1983-nov. 1986 (nr. 110-nr. 139)
S. v.d. Land: apr. 1986-juni 1992 (nr. 134-nr. 182)
P. van der Bijl: feb. 1992-juni 1992 (nr. 178- nr. 182)
R. Edelman: feb. 1992-juni 1992 (nr. 178-nr. 182)
T. Wiersma: feb. 1992-juni 1992 (nr. 178-nr. 182)
Medewerkers:
-
Bibliografische gegevens:
va Zending zonder grenzen
maakt deel uit van een aantal elkaar opvolgende periodieken: Vervolgd Christendom, 1972-1992
Zending zonder grenzen, 1992-1996
Zending over grenzen, 1997-2003
Fronttaal, 2003-heden, waarvan het laatste periodiek niet in deze bibliografie is opgenomen
Autopsie:
RUU: 1972-1984: nr.1-5, 8-36, 49-52, 54, 56-62, 64, 66-68, 72-74, 77-85
UvA: feb. 1975-apr. 1988 (nr. 15-nr. 152)
1992 (nr. 180, 181)
ontbreekt: mei 1975 (nr. 18)
feb. 1981 (nr. 81)
nov. 1982 (nr. 99)
juli-aug. 1984 (nr. 117-nr. 118)
okt. 1984 (nr. 120)
dec. 1984 (nr. 122)
dec. 1986-aug. 1987 (nr. 141-nr. 146)
KUN: dec. 1972 (nr. 1)
1973: april, juli, september (nr. 3,4, 5)
1974: maart, juli/augustus (nr. 8, 10)
1975: maart-oktober, december (nr. 15-22, 24)
jan. 1976-juni 1992 (nr.25-nr. 182)
Achtergrond:
Evangelical
Literatuur:
-
Vindplaats:
-