BNPP

de Verzekeringsagent

Ondertitel:
Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Verzekeringsagenten en Begrafenis-ondernemers gevestigd te Rotterdam
feb. 1930* (6, nr. 1*): Orgaan van den Nederlandschen Christelijken Bond van Verzekeringsagenten en Ziekenfondsbedienden gevestigd te Rotterdam
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
feb. 1925-dec. 1949 (1, nr. 1-18, nr. 12)
niet verschenen 21 aug. 1941-dec. 1948
Eigenaar:
Christelijke Vereeniging van Verzekeringsagenten en Begrafenis-ondernemers
feb. 1930* (6, nr. 1*): Nederlandsche Christelijke Bond van Verzekeringsagenten en Ziekenfondsbedienden
Uitgever:
Christelijke Vereeniging van Verzekeringsagenten en Begrafenis-ondernemers, Rotterdam
feb. 1930* (6, nr. 1*): Nederlandsche Christelijke Bond van Verzekeringsagenten en Ziekenfondsbedienden, Rotterdam
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Rotterdam
Frequentie:
6 x p/j
dec. 1930 (6, nr. 1): 1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
? beschreven van microfiche
Oplage:
-
Prijzen:
1,00 p/j, leden gratis
Foto's:
vanaf aug. 1936 (12, nr. 8)
Tekeningen:
-
Redactie:
W. Bakker: sep. 1939*-jan. 1949* (15, nr. 9*-18, nr. 1*)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
de naam van redacteur W. Bakker komt als zodanig slecht voor in de nummers van sep. 1939 (15, nr. 9) en jan. 1949 (18, nr. 1)
waarschijnlijk is hij tenminste in de gehele tussenliggende periode redacteur geweest
Autopsie:
IISG: feb. 1925 (1, nr. 1)
feb. 1930- aug. 1941 (6, nr. 1-17, nr. 8)
jan. 1949-dec. 1949 (18, nr. 1-18, nr. 12)
extra nummers: 31 juli 1941
9 aug. 1941
21 aug. 1941
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-