BNPP

Vooruit

Ondertitel:
Christelijk Democratisch Orgaan, uitgegeven door den Anti-Sociaal-Democratischen Bond van Nederlandsch Spoorwegpersoneel `Recht en Plicht'. Voor God, gezin en eigendom
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
4 aug. 1894- juni 1917* (1, nr. 1-23, nr. 2*)
Eigenaar:
Anti-Sociaal-Democratische Bond van Nederlandsch Spoorwegpersoneel `Recht en Plicht'
Uitgever:
Anti-Sociaal-Democratische Bond van Nederlandsch Spoorwegpersoneel `Recht en Plicht', Utrecht
Drukker:
Boek- en Courantdrukkerij De Roever Kröber en Bakels, Amsterdam
okt. 1894 (1, nr. 5): Stoomdruk van L.J. Goddefroy, Utrecht
4 okt. 1900 (7, nr. 3): F. Wentzel, Utrecht
16 juni 1908 (14, nr. 10): Stoom-, Boek- en HandelsdrukkerijFirma A.J. Michielsen, Amersfoort
juni 1917 (23, nr. 2): Electr. Drukkerij J. Holman, Egmond a/d Hoef
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
2 x p/m
Omvang:
II
Formaat:
E
Oplage:
21 apr. 1898 (4, nr. 16): meer dan 5.000
Prijzen:
1,00 p/j, fpp 1,25 p/j, losse nummers 0,03, leden en donateurs gratis
15 jan. 1910 (16, nr. 1): 1,50 p/j, losse nummers 0,10
15 mei 1912 (17, nr. 10): 1,00 p/j, losse nummers 0,05
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J.F.A. Roels: 30 mrt. 1905-25 mrt. 1909 (11, nr. 16-15, nr. 5)
C. van Dorsten: 15 juni 1909 (15, nr. 6)
Th. Rossen: juni 1917* (23, nr. 2*)
W. Zonhoven: juni 1917* (23, nr. 2*)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
het in 1941/ 42 in IISG genoemde bezit is van
Autopsie:
HDC: 21 apr. 1898 (4, nr. 16)
IISG: 4 aug. 1894-15 mei 1912 (1, nr. 1-17, nr. 10)
15 jan. 1913 (18, nr. 1)
juni 1913 (19, nr. 2)
juni 1917 (23, nr. 2)
ontbreekt: 14, nr. 33
17, nr. 5
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-