BNPP

de Vriend Israëls

Ondertitel:
Of berigten van arbeid en zegen onder Gods oude volk
Categorie:
III/zending
Verschenen:
1856-1861
Eigenaar:
-
Uitgever:
H. de Hoogh, Amsterdam
Drukker:
C.A. Spin & Zoon, Amsterdam
1856, nr. 6*: M.J. Portielje, Amsterdam
1859
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
verscheen steeds in dubbelnummer
frequentie was in de praktijk lager.
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
0,075 per nummer
1859, nr. 1-2: 0,40 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
voortgekomen uit de kring van de Vrije Schotsche Kerk
vanaf 1860 is vermeld dat het zich beschouwt als het orgaan van de Vereenigingen der Nederlandsche Vrienden Israels
in de editie 1861, nr. 11-12 wordt medegedeeld dat het tijdschrift stopt en wordt va De Hope Israels
Autopsie:
RUL: 1856-1861
ontbreekt 1857- 1858
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-