BNPP

Vrij en blij

Ondertitel:
Christelijk tijdschrift voor jongens en meisjes
1 okt. 1937* (21, nr. 1*): Christelijk jeugdblad voor jongens en meisjes van zes tot veertien jaar
jan./feb. 1949 (25, nr. 1/2): Christelijk maandblad voor de jeugd
jan. 1956 (32, nr. 1): Christelijk maandblad voor de jeugd, toegevoegd: `Bijvoegsel van `De Vriend des huizes'
juni 1961 (37, nr. 6): Christelijk maandblad voor de jeugd
Categorie:
II/jeugdblad
Verschenen:
1917-19 dec. 1941 (1, nr. 1-25, nr. 6) en jan. 1949-dec. 1964* (25, nr. 1-40, nr. 12*)
Eigenaar:
jan./feb. 1949 (25, nr. 1/2): Neerbosch' uitgeverij te Neerbosch
Uitgever:
E.J. Bosch Jbzn, Baarn
1 okt. 1937* (21, nr. 1): H.A. van Bottenburg NV, Amsterdam
jan. 1949 (25, nr. 1): Neerbosch' uitgeverij, Neerbosch
Drukker:
E.J. Bosch Jbzn, Baarn
1 okt. 1937* (21, nr. 1): H.A. van Bottenburg NV, Amsterdam
jan. 1949 (25, nr. 1): Neerbosch' uitgeverij, Neerbosch
Plaats van Uitgave:
Baarn
1 okt. 1937* (21, nr. 1): Amsterdam
jan./feb. 1949 (25, nr. 1/2): Neerbosch
Frequentie:
1 x p/m
1 okt. 1937* (21, nr. 1*): 1 x p/2w
jan. 1949 (25, nr. 1): 1 x p/m
jan. 1956 (32, nr. 1): 11 x p/j
Omvang:
VI
1 okt. 1937* (21, nr. 1*): IV
jan. 1949 (25, nr. 1): III
jan. 1956 (32, nr. 1): II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
11 okt. 1923* (7, nr. 1*): 4,50 p/j
3 okt. 1924* (8, nr. 1): 4,00 p/j
1 okt. 1937* (21, nr. 1*): 3,00 p/j, luxe editie (speciaal geschikt voor schoolbibliotheken) 5,00 p/j
21 mrt. 1941 (24, nr. 12): 3,20 p/j, luxe editie 5,24 p/j
jan. 1949 (25, nr. 1): 2,50 p/j, in combinatie met het maandblad `De Vriend des huizes' 1,00, losse nummers 0,25
jan. 1956* (32, nr. 1*): 3,00 p/j, in combinatie met het maandblad `De Vriend des huizes' 1,50 p/j, losse nummers 0,30
jan. 1963 (39, nr. 1): 4,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J.L.F. de Liefde: okt. 1917-1 sep. 1919* (1, nr. 1-2, nr. 12*)
A.L. Gerritsen: okt. 1917-1 sep. 1919* (1, nr. 1-2, nr. 12*)
P. Keuning: 1 okt. 1918-1 sep. 1919* (2, nr. 1-2, nr. 12*)
Constance: 11 okt. 1923* (7, nr. 1*)
M. van der Maas: 11 okt. 1923* (7, nr. 1*)
P. van Rennen: 11 okt. 1923* (7, nr. 1*)
P. de Zeeuw JGzn: 11 okt. 1923*-dec. 1964 (7, nr. 1*-40, nr. 12)
Medewerkers:
Blomberg-Zeeman: okt. 1917- 11 okt. 1923* (1, nr. 1-7, nr. 1*)
J. Breevoort: okt. 1917-19 dec. 1941 (1, nr. 1-25, nr. 6)
Cédé: okt. 1917-11 okt. 1923* (1, nr. 1-7, nr. 1*)
A. Dane: okt. 1917-1 sep. 1919 (1, nr. 1-2, nr. 12)
W. Gillis: okt. 1917-1 sep. 1919 (1, nr. 1-2, nr. 12)
Hermanna: okt. 1917-1 sep. 1919 (1, nr. 1-2, nr. 12)
A. Hoog: okt. 1917-1 sep. 1919 (1, nr. 1-2, nr. 12)
H. Hooglandt: okt. 1917-1 sep. 1919 (1, nr. 1-2, nr. 12)
W.G. van de Hulst: okt. 1917-19 dec. 1941 (1, nr. 1-25, nr. 6)
A.L. van Hulzen: okt. 1917-6 okt. 1939 (1, nr. 1-23, nr. 1)
P. Keuning: okt. 1917-sep. 1918 (1, nr. 1-1, nr. 12)
J. Lens: okt. 1917-sep. 1919 (1, nr. 1-2, nr. 12)
Maks: okt. 1917-sep. 1918 (1, nr. 1-1, nr. 12)
A. Norel-Straatsma: okt. 1917- okt. 1956 (1, nr. 1-32, nr. 10)
E. Palma: okt. 1917-sep. 1919 (1, nr. 1-2, nr. 12)
H. Riemens: okt. 1917-sep. 1919 (1, nr. 1-2, nr. 12)
G. Schrijver: okt. 1917-sep. 1919 (1, nr. 1-2, nr. 12)
J. Voorhoeve: okt. 1917-sep. 1919 (1, nr. 1-2, nr. 12)
J.M. Westerbrink- Wirtz: okt. 1917-19 sep. 1941 (1, nr. 1-24, nr. 24)
Zuster Marie: okt. 1917-sep. 1919 (1, nr. 1-2, nr. 12)
Oom Koos: okt. 1917- sep. 1919 (1, nr. 1-2, nr. 12)
H.W. Aalders: 1 okt. 1937-19 dec. 1941 (21, nr. 1-25, nr. 6)
B. Bakker: 1 okt. 1937-19 dec. 1941 (21, nr. 1-25, nr. 6)
J. Bokma: 1 okt. 1937-19 dec. 1941 (21, nr. 1-25, nr. 6)
N.W. van Diemen-de Jel: 1 okt. 1937-juni 1956 (21, nr. 1-32, nr. 5)
M. van der Hilst: 1 okt. 1937-19 dec. 1941 (21, nr. 1-25, nr. 6)
H. Jongkees: 1 okt. 1937-19 dec. 1941 (21, nr. 1-25, nr. 6)
H. Kingmans: 1 okt. 1937-19 dec. 1941 (21, nr. 1-25, nr. 6)
C. van der Kouwe: 1 okt. 1937-19 dec. 1941 (21, nr. 1-25, nr. 6)
D. Menkens-van der Spiegel: 1 okt. 1937-19 dec. 1941 (21, nr. 1-25, nr. 6)
G. Meijer: 1 okt. 1937-6 okt. 1939 (21, nr. 1-23, nr. 1)
H.M. Michels: 1 okt. 1937-19 dec. 1941 (21, nr. 1-25, nr. 6)
P. Noordmans: 1 okt. 1937-19 dec. 1941 (21, nr. 1-25, nr. 6)
Paula: 1 okt. 1937-19 dec. 1941 (21, nr. 1-25, nr. 6)
J.M. Stolk-Schotel (Maryo): 1 okt. 1937-19 dec. 1941 (21, nr. 1-25, nr. 6)
A. Timmer: 1 okt. 1937-19 dec. 1941 (21, nr. 1-25, nr. 6)
F.B. van Velzen: 1 okt. 1937-19 dec. 1941 (21, nr. 1-25, nr. 6)
B. van de Veluwe: 1 okt. 1937-19 dec. 1941 (21, nr. 1-25, nr. 6)
D.K. Wielenga: 1 okt. 1937-6 okt. 1939 (21, nr. 1-23, nr. 1)
S. Woudts: 1 okt. 1937-19 dec. 1941 (21, nr. 1-25, nr. 6)
G. de Haan: 20 okt. 1939-19 dec. 1941 (23, nr. 2-25, nr. 6)
A. Peterkamp: 20 okt. 1939-19 dec. 1941 (23, nr. 2-25, nr. 6)
T. Hagedoorn: 3 okt. 1941-19 dec. 1941 (25, nr. 1-25, nr. 6)
N.M. Schouten: 3 okt. 1941-19 dec. 1941 (25, nr. 1-25, nr. 6)
M.C. Capelle: 20 okt. 1939-dec. 1964 (23, nr. 2-40, nr. 12)
N. Donker: jan. 1949-dec. 1964 (25, nr. 1-40, nr. 12)
G.K. Dreijer: 1 okt. 1937- dec. 1964 (21, nr. 1-40, nr. 12)
N.W. van Eijk: jan. 1949-dec. 1964 (25, nr. 1-40, nr. 12)
J.H. de Groot: 1 okt. 1937-dec. 1964 (21, nr. 1-40, nr. 12)
P.A. Hekstra: jan. 1949-dec. 1964 (25, nr. 1-40, nr. 12)
J. van Hulzen: 1 okt. 1937-dec. 1964 (21, nr. 1-40, nr. 12)
J. Kalmijn-Spierenburg: jan. 1949-dec. 1964 (25, nr. 1-40, nr. 12)
N. Kleingeld: jan./feb. 1949-dec. 1964 (25, nr. 1-40, nr. 12)
J.L.F. de Liefde: 11 okt. 1923-jan. 1964 (7, nr. 1-40, nr. 1)
H. te Merwe: 1 okt. 1937-dec. 1964 (21, nr. 1-40, nr. 12)
G. Nieuwenhuysen: 20 okt. 1939-dec. 1964 (23, nr. 2-40, nr. 12)
K. Norel: jan./feb. 1949-dec. 1964 (25, nr. 1-40, nr. 12)
J.W. Ooms: jan./feb. 1949-dec. 1964 (25, nr. 1-40, nr. 12)
P.A. de Rover: jan./feb. 1949-dec. 1964 (25, nr. 1-40, nr. 12)
A. Tiemersma: 3 okt. 1941-dec. 1964 (25, nr. 1-40, nr. 12)
J. Snoep: jan. 1949-dec. 1955*. (25, nr. 1-31, nr. 12*)
A. Visser: 1 okt. 1937-dec. 1964 (21, nr. 1-40, nr. 12)
A. Vreeland: 22 dec. 1939-dec. 1964 (23, nr. 6-40, nr. 12)
A. de Vries: 1 okt. 1937-nov. 1964 (21, nr. 1-40, nr. 12)
A. Wildeman: jan. 1949-dec. 1955* (25, nr. 1-31, nr. 12*)
J.J. Adriaanse: apr. 1949-dec. 1955* (25, nr. 4-31, nr. 12*)
H. de Koning: apr. 1949-dec. 1964 (25, nr. 4-40, nr. 12)
H. Lourense: mrt. 1950-dec. 1964 (26, nr. 3-40, nr. 12)
T. van Buul: jan. 1953-feb. 1960 (29, nr. 1-36, nr. 2)
P.H. Fruithof: mrt. 1951-dec. 1964 (27, nr. 3-40, nr. 12)
H. v.d. Holst: apr. 1951-dec. 1964 (27, nr. 4-40, nr. 12)
J.P. de Klerk: jan. 1956*-dec. 1964 (32, nr. 1*-40, nr. 12)
G. Kromdijk: jan. 1956- dec. 1964 (32, nr. 1-40, nr. 12)
W. Broos: jan. 1958-dec. 1964 (34, nr. 1-40, nr. 12)
H. Hooftman: jan. 1958-dec. 1964 (34, nr. 1-40, nr. 12)
Chr.M. van Leijenhorst: jan. 1957-dec. 1964 (33, nr. 1-40, nr. 12)
C. van der Steen-Pijpers: jan. 1958-dec. 1964 (34, nr. 1-40, nr. 12)
W. Slob: feb. 1960-dec. 1964 (36, nr. 2-40, nr. 12)
T. van Thiel: okt. 1960- dec. 1964 (36, nr. 10-40, nr. 12)
H. Kray okt. 1960-dec. 1964 (36, nr. 10-40, nr. 12)
S.E. Deenigh: jan. 1958-dec. 1964 (34, nr. 1-40, nr. 12)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
jan./feb. 1949 (25, nr. 1/2) vermeldt `Waarin opgenomen: Vrij en blij, Lenteleven, Het kleine schouwvenster, Jeugd-courant van de Neerbosch' Cent, Kinderrubriek van De Vriend des Huizes'
jan. 1956 (32, nr. 1) vermeldt `Waarin opgenomen: Vrij en blij, Lenteleven, Het kleine schouwvenster, Jeugdcourant van de Neerbosch' Cent, Kinder-rubriek van De Vriend des Huizes, De kinderkrant'
in 1949 start voor de tweede maal een jaargang 25, de eerste liep van 3 okt. 1941 tot 19 dec. 1941
Autopsie:
HDC: jan./feb. 1949-dec. 1950 (25, nr. 1/2-26, nr. 12)
jan. 1956-dec. 1957 (32, nr. 1-33, nr. 12)
jan. 1960-feb. 1963 (36, nr. 1-39, nr. 2)
KB: 1 okt. 1917-1 sep. 1919 (1, nr. 1-2, nr. 12)
1 okt. 1937-16 sep. 1938 (21, nr. 1-21, nr. 24)
6 okt. 1939-19 dec. 1941 (23, nr. 1-25, nr. 6)
jan. 1949-dec. 1951 (25, nr. 1 (!)-27, nr. 12)
jan. 1962-dec. 1964 (38, nr. 1-40, nr. 12)
PM: 11 okt. 1923 (7, nr. 1)
3 okt. 1924 (8, nr. 1)
22 juli 1927 (10, nr. 43)
4 okt. 1929 (13, nr. 1)
7 okt. 1932 (16, nr. 1)
jan. 1949 (25, nr. 1)
sep. 1964 (40, nr. 9)
okt. 1964 (40, nr. 10)
dec. 1964 (40, nr. 12)
UvA: jan. 1955-dec. 1964 (31, nr. 1-40, nr. 12)
J. van ` Lindenhoutmuseum Neer bosch: januari 1949-december 1962 (25, nr.1- 38, nr.12)
de jaargangen 3 en 4, waarschijnlijk aanwezig in RUG, zijn niet geraadpleegd
ontbreekt in totaal: 1920-sep. 1937
30 sep. 1938-22 sep. 1939 onverlet de aanwezigheid van enkele losse nummers
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-