BNPP

Weekbulletin Persbureau der Nederlandse Hervormde Kerk-mede ten dienste van de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland

Ondertitel:
Kerkelijke berichtgeving uit binnen-en buitenland
Categorie:
III/nieuwsblad
Verschenen:
1945-dec. 1993 (1, nr.1-49, nr.50)
Eigenaar:
Persbureau Nederlands Hervormde Kerk
Uitgever:
Persbureau der Nederlandse Hervormde Kerk, 's-Gravenhage
4 apr. 1985: Persbureau der Nederlandse Hervormde Kerk, Leidschendam
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
4 apr. 1985: Leidschendam
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
VI
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
jan. 1954 (10, nr.1): 10,00 p/j
jan. 1984 (40, nr.1): 5,20 per brochure, geen vermelding van abonnementsprijs
jan. 1987 (43, nr.1): 72,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
G. den Heyer-Geluk: jan. 1984- juli 1985 (40, nr.1-41, nr.25)
J. Numok-de Zeeuw: 19 dec. 1985-19 feb. 1987 (41, nr.49-43, nr. 7)
J. de Zeeuw: 26 feb. 1987- 11 apr. 1991 (43, nr. 8-47, nr. 13)
Chr. Hoogenkamp: 11 apr. 1991-23 dec. 1993 (47, nr.13-49, nr.50)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
het blad is verschenen onder diverse verwante titels en komt derhalve meermalen in deze bibliografie voor
ook: Weekbulletin met binnen- en buitenlandse kerkelijke berichtgeving Weekbulletin Persbureau der Ned. Herv. Kerk
Persbureau der Ned. Herv. Kerk-weekbulletin
Bulletin van het Persbureau der Nederlandse Hervormde Kerk
Weekbulletin Persbureau Hervormde Kerk
Weekbulletin kerkelijke berichtgeving uit binnen- en buitenland
Bulletin Persbureau der Ned. Herv. Kerk
vanaf 20 apr. 1968 (24, nr. 16): odt: Weekbulletin met binnen- en buitenlandse kerkelijke berichtgeving, mede ten dienste van de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland
Vanaf 16 jan. 1975 (31, nr. 3) odt: Weekbulletin Persbureau Hervormde Kerk: mede ten dienste van de Raad van Kerken in Nederland
Vanaf 4 juli 1985 (41, nr. 25) odt: Weekbulletin kerkelijke berichtgeving uit binnen- en buitenland / Persbureau Nederlandse Hervormde Kerk
sgm Kerkinformatie van de Gereformeerde Kerken in Nederland en va Kerkinformatie: officiëel orgaan van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden
Autopsie:
KB: 9 jan. 1954-23 dec. 1993 (10, nr.1-49, nr.50)
waarschijnlijk ontbreken de nummers van 19 en 26 dec. 1991 (47, nr. 49, 50)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-