BNPP

de Wegwijzer

Ondertitel:
Halfmaandelijksch Tijdschrift voor Evangelisatie en Schriftonderzoek
Categorie:
III/zending
Verschenen:
1 juli 1940-21 juni 1941 (1, nr. 1-1, nr. 24)
Eigenaar:
Joh. de Heer
Uitgever:
Joh. de Heer, Driebergen
Drukker:
Drukkerij Wed. G. van Soest, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Driebergen
Frequentie:
2 x p/m
Omvang:
IV
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
2,50 p/j, losse nummers 0,10
19 apr. 1941 (1, nr. 20): 2,60 p/j, losse nummers 0,10
Foto's:
ja, vanaf 7 dec. 1940 (1, nr. 11)
Tekeningen:
ja, vanaf 7 dec. 1940 (1, nr. 11)
Redactie:
Joh. de Heer: 1 juli 1940-1 aug. 1940 (1, nr. 1-1, nr. 3)
D.J. Tesselhoff: 15 aug. 1940-21 juni 1941 (1, nr. 4-1, nr. 24)
Medewerkers:
C.J. Hoekendijk: 1 aug. 1940- 17 mei 1941 (1, nr. 3-1, nr. 22)
Joh. de Heer: 15 aug. 1940-21 juni 1941 (1, nr. 4-1, nr. 24)
W. Dubbeldam: 18 jan. 1941-7 juni 1941 (1, nr. 14-1, nr. 23)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
zou van 15 okt. 1922-17 juni 1923 verschenen zijn als bijlage bij Het Zoeklicht
dat moet dan toch een eerdere versie zijn gezien het nieuwe begin in juli 1940
Autopsie:
IISG: 3 mei 1941 (1, nr. 21)
TUKBW: 1 juli 1940-21 juni 1941 (1, nr. 1-1, nr. 24)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
Evangelical
Literatuur:
H.G. Fonteyn, Werken zolang het dag is: over leven en werk van Johannes de Heer, Sliedrecht 1994
D.M. Elsman, Johannes de Heer: Evangelist in het licht van de wederkomst, Zoetermeer 1995
Gert van Klinken, `Johannes de Heer als intermediair tussen kerk en pinksterbeweging' in: G. Harinck red. Steek elke pastorie in brand! 100 jaar dwarsverbindingen tussen pinkstergemeenten en protestantse kerken, Amsterdam 2008
Vindplaats:
-