BNPP

Wenken en Toelichtingen voor den onderwijzer betreffende de te bespreken onderwerpen volgens den Zondagsschoolkalender voor ...

Ondertitel:
Uitgave van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging
1902: Uitgave der Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging
Categorie:
IV/godsdienstig
Verschenen:
1877 (?)-okt./ dec. 1932
Eigenaar:
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging
Uitgever:
1882: Höveker en Zoon, Amsterdam
juni 1902: Naamloze Vennootschap Egeling's Boekhandel, Amsterdam
jan./mrt. 1909: Firma B. van der Land (P. van der Kamp), Amsterdam
jan./mrt. 1911: G.F. Callenbach, Nijkerk
Drukker:
1882: Höveker en Zoon, Amsterdam
juni 1902: Naamloze Vennootschap Egeling's Boekhandel, Amsterdam
jan./mrt. 1909: Firma B. van der Land (P. van der Kamp), Amsterdam
jan./mrt. 1911: G.F. Callenbach, Nijkerk
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
jan. 1911: Nijkerk
Frequentie:
1902*: 4x p/j
Omvang:
1882*: III
Formaat:
A
Oplage:
-
Prijzen:
1882*: 0,90 p/j
jan./mrt. 1902: 1,00 p/j
jan./mrt. 1918: 1,40 p/j
jan./mrt. 1920: 1,80 p/j plus 5% crisisverhoging
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
1882-1883: niet vermeld
E. Barger: jan. 1902-okt./dec. 1917
G.P. Marang: jan./ mrt. 1918-okt./dec. 1932
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va: Maandblad N.Z.V.
Autopsie:
VUA: jan. 1882-25 dec. 1932
ontbreekt: 1884-1901
apr/mei/juni 1904
apr/ mei/juni 1905
jan/feb/mrt. 1906
okt/nov/dec. 1906
HDC: jan./mrt. 1910-apr./juni 1911
okt./dec. 1911
apr./juni 1912-okt./dec. 1914
jan./mrt. 1916-okt./dec. 1918
jan./mrt. 1920- juli/sep. 1920
jan./mrt. 1921-jan./mrt. 1924
juli/sep. 1924-okt./dec. 1932
UvA: okt/dec. 1930-okt/dec. 1931
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NZoV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-