BNPP

Zendingsrubriek

Ondertitel:
Overgenomen uit `De Vrije Kerk'
Categorie:
III/zending
Verschenen:
1894-1898
Eigenaar:
(mogelijk) Deputaten der Gereformeerde Kerken in Nederland tot zending onder de Heidenen en Mohammedanen
Uitgever:
D. Donner, Leiden
Drukker:
D. Donner, Leiden
Plaats van Uitgave:
Leiden
Frequentie:
1 x p/j ?
Omvang:
II
Formaat:
A
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
H. Dijkstra: 1894-1898
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv De Macedoniër
va De Macedoniër
het is vanwege de wijze van binden niet mogelijk de frequentie vast te stellen
het kan 1 x p/j zijn, maar ook vaker
Autopsie:
TUKOS cpl
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-