BNPP

Grafisch Orgaan

Ondertitel:
Weekblad van den Christelijken Typografenbond in Nederland
27 sep. 1916 (12, nr. 170): Weekblad van den Nederlandschen Christelijken grafischen bond
28 mrt. 1917 (12, nr. 196): van den Nederlandschen Christelijken Grafischen Bond
1 jan. 1936 (31, nr. 1): van de Nederlandsche Christelijke Grafische Bond
13 jan. 1937 (32, nr. 1): uitgegeven door de Nederlandsche Christelijke Grafische Bond
10 jan. 1940 (35, nr. 1): uitgave van de Nederlandse Christelijke Grafische Bond
20 mei 1954 (45, nr. 11): uitgave van Nederlandse Christelijke Bedrijfsbond
11 dec. 1975 (66, nr. 22): veertiendaags orgaan van de Nederlandse Christelijke Grafische Bedrijfsbond
7 mei 1986 (77, nr. 9): Veertiendaags orgaan van de Grafische Bond CNV
12 jan. 1994 (85, nr. 1): Vierwekelijks orgaan van de Grafische Bond CNV
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
6 sep. 1916- 14 dec. 1994 (12, nr. 167-85, nr. 13)
niet verschenen 20 aug. 1941-20 mei 1945 (36, nr. 17-37, nr. 1)
Eigenaar:
Christelijke typografenbond in Nederland
27 sep. 1916 (12, nr. 170): Nederlandsche Christelijke Grafische Bond
20 mei 1954 (45, nr. 11): Nederlandsche Christelijke Grafische Bedrijfsbond
6 jan. 1977 (68, nr. 1): Grafische Bond CNV
Uitgever:
Christelijke typografenbond in Nederland, Amsterdam
27 sep. 1916 (12, nr. 170): Nederlandsche Christelijke Grafische Bond, Amsterdam
20 mei 1954 (45, nr. 11): Nederlandsche Christelijke Grafische Bedrijfsbond, Amsterdam
6 jan. 1977 (68, nr. 1): Grafische Bond CNV, Amsterdam
Drukker:
Wed. G. van Soest, Amsterdam
5 jan. 1921 (16, nr. 1): Drukkerij Edecea, Hoorn
9 jan. 1991 (82, nr. 1): West- Friesland/Edecea, Hoorn
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/w
28 mrt. 1917 (12, nr. 196): 1 x p/2w
20 mei 1945 (37, nr. 1): onregelmatig
29 okt. 1945 (37, nr. 8): 1 x p/2w
12 jan. 1994 (85, nr. 1): 1 x p/4w
Omvang:
I
5 jan. 1921 (16, nr. 1): III
20 mei 1945 (37, nr. 1): II
27 mei 1946 (37, nr. 22): III
20 jan. 1949 (40, nr. 1): II
6 feb. 1975 (66, nr. 3): VI
11 jan. 1989 (80, nr. 1): V
13 jan. 1993 (84, nr. 1): IV
12 jan. 1994 (85, nr. 1): III
Formaat:
C
Oplage:
19 apr. 1989 (80, nr. 9): 7600
Prijzen:
gratis voor leden gedurende de gehele verschijningstijd van het periodiek
0,91 p/j
29 aug. 1917 (12, nr. 207): 1,25 p/j, losse nummers 0,02 (gezellen bij de grafische vakken), 0,04 (anderen)
5 jan. 1921 (16, nr. 1): 2,00 p/j, losse nummers 0,03 (gezellen bij de grafische vakken), 0,05 (anderen)
11 dec. 1975 (66, nr. 22): 10,00 p/j
17 jan. 1980 (71, nr. 1): 22,50 p/j
16 jan. 1985 (76, nr. 1): 32,40 p/j
10 jan. 1990 (81, nr. 1): 40,80 p/j
13 jan. 1993 (84, nr. 1): 49,20 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
10 jan. 1974* (65, nr. 1*): incidenteel
Redactie:
W. Wattel: 6 sep. 1916-10 nov. 1918 (12, nr. 167-14, nr. 239)
Hoofdbestuur: 27 nov. 1918-22 jan. 1919 (14, nr. 240-14, nr. 244)
J. Hofman: 5 feb. 1919-20 aug. 1941 (14, nr. 245-36, nr. 17) en 20 mei 1945-10 sep. 1948 (37, nr. 1-39, nr. 8)
J.A. Conjong: 23 sep. 1948-27 okt. 1960 (39, nr. 19-51, nr. 21)
G. Jens: 10 nov. 1960-16 okt. 1975 (51, nr. 22-66, nr. 18)
N.F. Kruijff: 30 okt. 1975-9 dec. 1981 (66, nr. 19-72, nr. 23)
B. van Marle: 15 jan. 1981-23 apr. 1986 (72, nr. 1-77, nr. 8)
R.E. van Kesteren: 23 dec. 1981-10 sep. 1986 (72, nr. 24-77, nr. 16)
J. Bleeker: 24 sep. 1986-12 dec. 1990 (77, nr. 17-81, nr. 21)
R.E. van Kesteren (eindredacteur): 24 sep. 1986-14 dec. 1994 (77, nr. 17- 85, nr. 13)
K. Heinen (eindredacteur): 9 jan. 1991- 14 dec. 1994 (82, nr. 1-85, nr. 13)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
5 juli 1927 (zj, zn): Feestnummer t.g.v. 25 jaar bestaan van de Bond
12 juni 1952 (43, extra nummer): jubileumnummer(1902-1952)
26 okt. 1972 (63, nr. 21): jubileumnummer(1902-1972)
18 apr. 1974 (65, nr. 8): Bijvoegsel met rechten en plichten NCGB
17 okt. 1974 (65, nr. 20): Bijlage met vaktechnisch nieuws
6 feb. 1975 (66, nr. 3): opgenomen CNV-Nieuws
17 mei 1977 (68, nr. 11): jubileumnummer t.g.v. 75-jarig bestaan van de Nederlandse Christelijke Grafische Bond, opgericht te Amsterdam op 19 mei 1902
17 feb. 1981 (72, nr. 3a): extra editie i.v.m. CAO-onderhandelingen
19 apr. 1989 (80, nr. 9): Grafische CAO 75 jaar koploper
Bibliografische gegevens:
5 jan. 1921 (16, nr. 1) ging men over van een doorlopende nummertelling op een telling per jaargang
vv Christen typograaf (sep. 1905-aug. 1916)
oi CNV Media
Autopsie:
HDC: 1940 (35)
ontbreekt 35, nr. 1, 15, 18
1945 (37, nr. 1, 2, 3)
27 okt. 1949 (40, nr. 21)
jubileumnummer 12 juni 1952 (43, extra nummer)
26 okt. 1972 (63, nr. 21)
UvA: 4 sep. 1918-21 dec. 1932 (14, nr. 234- 27, nr. 26)
1 jan. 1936-20 aug. 1941 (31, nr. 1-36, nr. 17)
3 extra nummers d.d. 31 juli 1941, 9 aug. 1941, 21 aug. 1941 (alle drie zj, zn)
KB: 10 jan. 1974-14 dec. 1994 (65, nr. 1-85, nr. 13)
in totaal ontbreekt: 1916-1918
1933-1935
1945-1974
IISG: 6 sep. 1916-14 dec. 1994 (12, nr. 167-85, nr. 13)
ontbreekt: 1945, nr. 2
1952, nr. 14
1953, nr. 1
Achtergrond:
CNV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-