BNPP

Download

Alle records in JSON formaat:

JSON API

Alles (max. 100 tegelijk): Gebruik de page parameter om volgende delen binnen te halen. De parameter per_page zet het aantal per pagina (max. 100): Voordeel van deze mehode is dat er een query meegegeven kan worden, bijvoorbeeld op personen:

Tekst

De volgende teskstbestanden, gebaseerd op de PDF-bestanden die de basis waren voor de gedrukte versie, zijn als bron voor deze index gebruikt:

Licentie

Creative Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Vragen

Heeft u vragen over de data of het gebruik ervan stuur dan gerust een email.